Thứ sáu, 04/03/2016 | 09:38

Cuối tuần siêu khuyến mại! | vé máy bay rẻ nhất verenhat.vn - Cuối tuần siêu khuyến mại!

Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 11:00 ngày Thứ Sáu và kết thúc vào 23:59 ngày Chủ nhật hàng tuần. Hãy nhanh tay mua ngay vé rẻ trước khi vé được bán hết.

Cuối tuần siêu khuyến mại với Jetstar

 

Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại vé Giá Starter^
VND
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Đà Lạt   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Lạt 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Đà Lạt   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Lạt 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Pleiku   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Pleiku 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Pleiku   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Pleiku 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Tuy Hòa 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Tuy Hòa 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND89000
 
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND199000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Quy Nhơn 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND199000
 
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND199000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Quy Nhơn 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND199000
 
Chu Lai   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND199000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Chu Lai 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND199000
 
Chu Lai   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND199000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Chu Lai 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND199000
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND249000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND249000
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND289000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND289000
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND289000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND289000
 
Đà Lạt   Hà Nội 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND290000
 
Hà Nội   Đà Lạt 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND290000
 
Đà Lạt   Hà Nội 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND290000
 
Hà Nội   Đà Lạt 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND290000
 
Hà Nội   Bangkok 15 Mar - 
13 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Bangkok   Hà Nội 15 Mar - 
13 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Hà Nội   Bangkok 17 Aug - 
22 Oct 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Bangkok   Hà Nội 17 Aug - 
22 Oct 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 15 Mar - 
13 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
13 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 17 Aug - 
22 Oct 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 17 Aug - 
22 Oct 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND299000
 
Đà Lạt   Huế 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Huế   Đà Lạt 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Đà Lạt   Huế 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Huế   Đà Lạt 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND349000
 
Nha Trang   Vinh 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND390000
 
Vinh   Nha Trang 15 Mar - 
12 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND390000
 
Nha Trang   Vinh 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND390000
 
Vinh   Nha Trang 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND390000
 
Hà Nội   Hong Kong 15 Mar - 
27 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND399000
 
Hong Kong   Hà Nội 15 Mar - 
27 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND399000
 
Hà Nội   Hong Kong 17 Aug - 
22 Oct 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND399000
 
Hong Kong   Hà Nội 17 Aug - 
22 Oct 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND399000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 15 Mar - 
13 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND399000
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 15 Mar - 
13 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND399000
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 17 Aug - 
22 Oct 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND399000
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 17 Aug - 
22 Oct 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND399000
 
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 15 Mar - 
13 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND449000
 
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 15 Mar - 
13 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND449000
 
Buôn Ma Thuột   Hải Phòng 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND449000
 
Hải Phòng   Buôn Ma Thuột 5 May - 
17 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND449000
 
Đà Nẵng   Singapore 15 Mar - 
27 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND499000
 
Singapore   Đà Nẵng 15 Mar - 
27 Apr 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND499000
 
Đà Nẵng   Singapore 4 May - 
25 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND499000
 
Singapore   Đà Nẵng 4 May - 
25 May 2016
23:59
06/03/2016
Starter VND499000