Thứ ba, 18/08/2015 | 15:06

verenhat.vn website cung cấp vé máy bay rẻ nhất verenhat.vn - VNA HOLIDAYS - MÙA THU VÀNG

VNA HOLIDAYS - MÙA THU VÀNG

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

 TP. HỒ CHÍ MINH - NHA TRANG

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Bavico International Hotel Nha Trang 5.385.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Liberty Central Nha Trang 5.760.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Best Western Premier Havana Nha Trang Hotel 8.190.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI - NHA TRANG

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Bavico International Hotel Nha Trang 8.316.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Liberty Central Nha Trang 8.691.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Best Western Premier Havana Nha Trang Hotel 11.121.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Bavico International Hotel Nha Trang 5.385.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Liberty Central Nha Trang 5.760.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Best Western Premier Havana Nha Trang Hotel 8.190.000 VND 12/08/2015 – 26/08/2015

16/08/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Daisy Hotel Phú Quốc 9.191.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Sea Sense Hotel Phú Quốc 11.917.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
La Veranda Resort Phú Quốc 14.093.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  TP. HỒ CHÍ MINH - PHÚ QUỐC

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Daisy Hotel Phú Quốc 8.126.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Sea Sense Hotel Phú Quốc 10.451.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
La Veranda Resort Phú Quốc 12.627.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
OneOpera Đà Nẵng Hotel 7.329.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Almanity Hội An Resort and Spa 8.763.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Novotel Đà Nẵng Premier Han River 10.405.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Furama Resort Đà Nẵng 14.011.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  BUÔN MÊ THUỘT/ ĐÀ LẠT/ NHA TRANG - ĐÀ NẴNG

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
OneOpera Đà Nẵng Hotel 5.864.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Almanity Hội An Resort and Spa 7.298.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ
Novotel Đà Nẵng Premier Han River 8.940.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ
Furama Resort Đà Nẵng 12.546.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ

 

  TP. HỒ CHÍ MINH/ ĐÀ NẴNG - ĐÀ LẠT

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Best Western Đà Lạt Plaza Hotel 4.125.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
La Sapinette Hotel 4.347.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa 8.160.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI - ĐÀ LẠT

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Best Western Đà Lạt Plaza Hotel 5.590.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
La Sapinette Hotel 5.812.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa 9.625.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - HUẾ

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Midtown Hotel Huế 5.613.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Imperial Hotel Huế 7.750.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Ana Mandara Huế Beach Resort 9.877.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI - CHU LAI

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Sông Trà Hotel 3.000.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016  Đặt chỗ
Central Hotel 3.405.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ
Thiên Ân Riverside Hotel 3.810.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016  Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI/ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG HỚI

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Mường Thanh Quảng Bình 6.250.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI - BUÔN MÊ THUỘT

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Dakruco 4 sao Hotel 6.063.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ
Hai Bà Trưng Hotel 6.250.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ
Sài Gòn Ban Mê Hotel 6.514.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ

 

  TP. HỒ CHÍ MINH/ ĐÀ NẴNG - BUÔN MÊ THUỘT

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Dakruco 4 sao Hotel 4.598.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Hai Bà Trưng Hotel 4.785.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Sài Gòn Ban Mê Hotel 5.049.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI - QUY NHƠN

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Mường Thanh Quy Nhơn 4.418.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ
Sài Gòn Quy Nhơn 4.473.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ
Seagull Hotel Quy Nhơn 4.620.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ

 

  TP. HỒ CHÍ MINH - QUY NHƠN

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Mường Thanh Quy Nhơn 5.883.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Sài Gòn Quy Nhơn 5.938.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Seagull Hotel Quy Nhơn 6.085.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI - TUY HÒA

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Kaya Hotel Phú Yên 5.590.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ
Cendeluxe Hotel 6.514.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-31/03/2016 Đặt chỗ

 

  CHU LAI - HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Mercure Hà Nội La Gare 6.360.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
The Hà Nội Club Hotel 6.397.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Pullman Hotel Hà Nội 7.935.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  ĐỒNG HỚI/ ĐÀ NẴNG/ HUẾ/ QUY NHƠN/ BUÔN MÊ THUỘT/ ĐÀ LẠT/ TUY HÒA - HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Mercure Hà Nội La Gare 7.825.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
The Hà Nội Club Hotel 7.862.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Pullman Hotel Hà Nội 9.727.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  TP. HỒ CHÍ MINH/ NHA TRANG/ PHÚ QUỐC - HÀ NỘI

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Mercure Hà Nội La Gare 9.291.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
The Hà Nội Club Hotel 9.328.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Pullman Hotel Hà Nội 10.866.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  NHA TRANG/ ĐÀ LẠT/ BUÔN MÊ THUỘT/ QUY NHƠN - TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Novotel Sài Gòn Centre Hotel 7.165.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Norfolk Hotel 8.007.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Renaissance Riverside Hotel Sài Gòn 9.471.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  PHÚ QUỐC/ ĐÀ NẴNG/ HUẾ/ ĐỒNG HƠÍ - TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Novotel Sài Gòn Centre Hotel 8.631.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Norfolk Hotel 9.472.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Renaissance Riverside Hotel Sài Gòn 10.936.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Novotel Sài Gòn Centre Hotel 10.096.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Norfolk Hotel 10.938.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ
Renaissance Riverside Hotel Sài Gòn 12.402.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-28/08/2015 07/09/2015-30/12/2015

05/01/2016-22/01/2016

23/02/2015-31/03/2016

Đặt chỗ

 

  TP. HỒ CHÍ MINH - KUALA LUMPUR

Khách sạn Sao Giá từ * (2 Người/4 Ngày 3 Đêm ) Giai đoạn đặt chỗ Giai đoạn khởi hành Đặt chỗ
Grand pacific hotel kuala lumpur 6.329.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-27/08/2015
03/09/2015-30/11/2015
05/01/2016-31/01/2016
16/02/2016-31/03/2016

Đặt chỗ
Corona Inn

6.415.000 VND

12/08/2015 - 26/08/2015

16/08/2015-27/08/2015
03/09/2015-30/11/2015
05/01/2016-31/01/2016
16/02/2016-31/03/2016

Đặt chỗ
Tune Hotel Downtown KI 6.436.000 VND 12/08/2015 - 26/08/2015 16/08/2015-27/08/2015
03/09/2015-30/11/2015
05/01/2016-31/01/2016
16/02/2016-31/03/2016
Đặt chỗ

 

  • Giá trên được tính theo chương trình 4 ngày 3 đêm, đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, thuế và phí. Quý khách có thể linh hoạt lựa chọn thời gian đi, về theo nhu cầu.
  • Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ trên chuyến bay và phòng khách sạn, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.