65 lời chúc mừng Giáng sinh tiếng Anh hay ngắn gọn – chúc mừng giáng sinh tiếng anh

Bạn đang xem: chúc mừng giáng sinh tiếng anh

Một mùa Giáng sinh nữa lại sắp tới rồi. Các bạn đã chuẩn bị gì cho một đêm Giáng sinh thật tuyệt vời chưa? Trước tiên, để hòa vào không khí Giáng sinh sắp tới gần, mời các bạn tham khảo những lời chúc Giáng sinh cực hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh sau đây để gửi tới những người thân yêu lời chúc chân tình nhất.

Xem thêm:

25 Lời chúc giáng sinh tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Stt Noel tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc tiếng Anh hay về Giáng sinh

Ι. 20 Lời chúc Giáng sinh tiếng Anh gửi đồng bọn

1.May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this Merry time.

Chúc cho Giáng sinh của các bạn sẽ tràn ngập những điều kỳ diệu và ý nghĩa thực sự của Merry time này.

2. May the joy and peace of Christmas be with you all through the New Year. Wishing you α season of blessings from heaven above.

Chúc cho niềm vui và bình an của Giáng sinh sẽ đến với toàn bộ các bạn trong suốt Năm mới. Chúc quý khách hàng một mùa phúc từ trời trên cao.

3. May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, we wish you α joy-filled Christmas.

Cầu mong toàn cầu của các bạn tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ trong mùa Thánh này, chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh tràn ngập niềm vui.

4. 𝓐 silent night, α star above, α blessed gift of hope and love. 𝓐 Merry Christmas to you and your whole family.

Một đêm lặng im, một người nổi tiếng trên cao, một món quà may mắn của trông mong và tình yêu. Một Giáng sinh vui vẻ cho bạn và cả gia đình của các bạn.

5. Ι wish you the unconditional love of God in all the dreams of your heart and your everyday prayers. Merry Christmas.

Tôi cầu chúc cho bạn tình yêu vô điều kiện của Chúa trong toàn bộ những giấc mơ của trái tim bạn và những lời nguyện cầu mỗi ngày của các bạn. Giáng sinh vui vẻ.

6. Praying you have α wonderful Christmas filled with moments you’ll always remember.
May God bless you with α festive, loving and peaceful celebration this Christmas and all throughout the year.

Cầu mong bạn có một Giáng sinh tuyệt vời với những khoảnh khắc mà bạn sẽ luôn nhớ.
Cầu xin Chúa ban phước cho bạn với một lễ hội đầy yêu thương và an lành trong Giáng sinh này và trong suốt cả năm.

7. For your Christmas time Ι wish you many blessings, much happiness, and even more love.

Nhân dịp Giáng sinh của các bạn, tôi cầu chúc bạn nhiều phước lành, nhiều hạnh phúc và nhiều tình yêu hơn nữa

8. Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. Merry Christmas.

Có bạn là bạn của tôi khiến tôi cảm thấy như thể này là Giáng sinh mỗi ngày. Giáng sinh vui vẻ

9. Christmas is α feeling true friends share with laughter and love to show that they care.

Giáng sinh là một cảm tưởng thật sự mà đồng bọn chia sẻ bằng tiếng cười và tình yêu thương để trổ tài rằng họ quan tâm

10. Ι hope you’re all making this α Christmas to remember!

Tôi trông mong toàn bộ các bạn sẽ làm cho điều này một Giáng sinh đáng nhớ

11. So grateful to have α friend like you at Christmas and all year long.

Thật tri ân khi có một người bạn như bạn vào dịp Giáng sinh và cả năm

12. Your friendship and your love is the best Christmas gift that Ι’ve gotten. Merry Christmas.

Tình bạn và tình yêu của các bạn là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi thu được. Giáng sinh vui vẻ

13. It’s friends like you that make this season so special and magical.

Chính những người bạn như bạn đã làm cho mùa này trở nên thật đặc biệt và kỳ diệu.

14. Wishing you peace, joy, and all the best this wonderful holiday has to offer. May this incredible time of giving and spending time with family bring you the joy that lasts throughout the year.

Chúc bạn bình an, vui vẻ và mọi điều tốt đẹp nhất trong kỳ nghỉ tuyệt vời này. Mong rằng khoảng thời gian hiến dâng và dành thời gian cho gia đình đáng ngạc nhiên này sẽ mang lại cho bạn niềm vui kéo dài suốt cả năm.

15. Wishing you and your family α very Merry Christmas. May this joyful season greet you with health and happiness.

Tạm dịch: Chúc bạn và gia đình một có một Giáng Sinh an lành. Mong cho sức khỏe, hạnh phúc sẽ đến với bạn trong không khí hân hoan của lễ hội.

16. Wishing you the best during this joyful season. Ι hope your holidays are filled with festivities and plenty of merry enjoyment.

Tạm dịch: Chúc bạn luôn vui vẻ trong ngày lễ hân hoan này.Hi vọng bạn sẽ có một kỳ Giáng sinh tràn ngập lễ hội và những giây phút tuyệt vời.

17. May your family feel the love, peace, and joy that come with the spirit of Christmas. Enjoy the happy cheer.

Tạm dịch: Cầu chúc cho gia đình bạn luôn cảm thu được được tình yêu, bình yên và sự lạc quan khi lễ Giáng sinh sắp tới gần.Nào hãy cùng vui lên.

18. May the light of Christmas be your sun that you may never walk in obscurity; Ι offer you this season’s gifts of Joy and unending testimonials. Merry Christmas!

Tạm dịch: Ánh sáng Giáng Sinh sẽ như mặt trời soi rọi để bạn không phải bước đi trong bóng tối. Tôi xin gửi tặng bạn món quà của niềm vui vô tận. Giáng sinh an lành!

19. Merry Christmas: Ι bring you divine favor, long life, good health, prosperity, success.

Tạm dịch: Giáng sinh an lành: Tôi muốn gửi đến bạn sự kỳ diệu của thiên thần, một cuộc sống dài lâu, sức khỏe, thành công, thịnh vượng.

20. May the joy of Christmas give you key to every closed door; light to dispel any darkness in your life and may God grant you peace and favor. Happy Yuletide!

Tạm dịch: Cầu chúc cho không khí Giáng Sinh sẽ cho bạn chìa khóa mở mọi cánh cửa, ánh sáng xóa tan mọi u tối trong cuộc sống. Chúc trời sẽ ban tặng bạn bình yên và hi vọng.Giáng sinh an lành!

Những lời chúc tiếng Anh hay về giáng sinh

II. 8 Lời chúc giáng sinh tiếng Anh cho gia đình, người thân

1. There is no greater gift this festive season than spending time with family all around the Christmas tree.

Không có món quà nào tuyệt vời hơn trong mùa lễ hội này bằng việc dành thời gian cho gia đình quanh cây thông Noel.

2. You’re all so important to us. Stay safe and stay happy this holiday season!

Toàn bộ mọi người đều rất trọng yếu so với chúng tôi. Giữ an toàn và luôn hạnh phúc trong mùa lễ này!

3. To all the people who are dear to me, Ι wish all of you nothing but the joy and happiness that this Christmas brings!

Gửi đến toàn bộ những người thân yêu với tôi, tôi cầu chúc cho toàn bộ mọi người không gì khác ngoài niềm vui và hạnh phúc mà Giáng sinh này mang lại!

4. Having family like you is the best Christmas gift there ever could be.

Có gia đình như gia đình mình là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà con từng có.

5. At Christmas and always, what α blessing you are.

Vào dịp Giáng sinh và cũng như mọi ngày, bố/ mẹ thật là một phước lành.

6. Thinking of you with lots of love at Christmas.

Nghĩ về bố/ mẹ với rất nhiều tình yêu tại Giáng sinh.

7. Grateful to be blessed with such α wonderful family. Merry Christmas!

Thật tri ân khi được ban phước cho một gia đình tuyệt vời như vậy. Giáng sinh vui vẻ!

8. Gifts of time and love are surely the basic ingredients of α truly merry Christmas.

Món quà thời gian và tình yêu chắc rằng là những thành phần cơ bản của một Giáng sinh vui vẻ.

III. 6 Lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh gửi thầy thầy giáo viên

1. May this holiday season be full of surprises and cheers, simply because you deserve the best.

Chúc cho kỳ nghỉ lễ này sẽ đầy ngạc nhiên và động viên, đơn giản vì thầy/ cô xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

2. Season’s Greetings from the family! Hope you all end the year on α bright note.

Lời chúc mừng mùa từ gia đình! Trông mong toàn bộ thầy/ cô sẽ kết thúc một năm thật tươi sáng.

3. Best wishes for you and your family this Christmas. Merry Christmas and Happy New Year!

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho thầy/ cô và gia đình trong Giáng sinh này. Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc!

4. Have α cheerful, holly, jolly, and α very Merry Christmas and α Happy New Year.

Chúc thầy/ cô một mùa Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới Hạnh phúc.

5. Thank you so much for all that you’ve done this year. Merry Christmas and α happy New Year!

Cảm ơn thầy/ cô rất nhiều vì toàn bộ những gì thầy/ cô đã làm trong năm nay. Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc

6. Happy Holidays. Wishing you every happiness this holiday season and throughout the coming year.

Kỳ nghỉ vui vẻ. Chúc thầy/ cô luôn hạnh phúc trong mùa lễ này và trong suốt năm tới.

IV. 10 Chúc giáng sinh bằng tiếng Anh gửi đồng nghiệp

1. Good tidings we bear to you and your family! May we all have α Merry Christmas.

Tin tốt mà tôi mang đến cho bạn và gia đình bạn! Chúc toàn bộ tất cả chúng ta có một Giáng sinh vui vẻ.

2. Happy Holidays and all the best to you in the year to come.

Những kỳ nghỉ vui vẻ và toàn bộ những điều tốt đẹp nhất đến với bạn trong năm tới.

3. Holiday time and all the time, Ι so appreciate the great work you do.

Thời gian nghỉ lễ và mọi lúc, tôi rất trân trọng công việc tuyệt vời mà bạn làm

4. Peace, love and harmony we wish to you and may love fill your home with blessings too. Happy Holidays.

Hòa bình, tình yêu và sự hòa hợp, chúng tôi cầu chúc cho bạn và có thể tình yêu sẽ tràn ngập ngôi nhà của các bạn với những lời chúc phúc. Kỳ nghỉ vui vẻ.

5. We hope your holidays will be filled with joy and laughter through the New Year. Merry Christmas!

Tôi trông mong những ngày nghỉ của các bạn sẽ tràn ngập niềm vui và tiếng cười trong năm mới. Giáng sinh vui vẻ

6. Wishing you α holiday season full of fun, and α new year filled with prosperity.

Chúc bạn một kỳ nghỉ lễ tràn ngập niềm vui và một năm mới an khang thịnh vượng.

7. It’s α pleasure to work with you and α joy to wish you α merry Christmas!

Rất vui được làm việc với bạn và rất vui được chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ

8. Hoping that the new year brings you new opportunities and new possibilities.

Trông mong rằng năm mới mang đến cho bạn những thời cơ mới và khả năng mới.

9. Enjoy your well deserved rest and time with family. Merry Christmas and α happy and healthy New Year!

Tận hưởng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng của các bạn với gia đình. Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc và khỏe mạnh!

10. May the magic and heavenly gifts of Christmas gladden and fill your hearts with joyful songs, cheerfulness and laughter.

Cầu chúc cho những điều kỳ diệu, những món quà từ thiên đường sẽ đến vào dịp Giáng Sinh và trái tim bạn sẽ được lấp đầy bởi những lời ca vui vẻ, những niềm vụi và nụ cười hân hoan.

𝒱. 5 Chúc giáng sinh tiếng Anh gửi sếp, quản lý

1. Merry Christmas from all of us! Here’s to α season of success and harmony.

Chúc mừng Giáng sinh từ toàn bộ tất cả chúng ta! Chúc một mùa thành công và hài hòa.

2. We’re all hoping that you have α fantastic holiday season and α fabulous New Year.

Toàn bộ chúng tôi đều trông mong rằng bạn có một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời và một năm mới tuyệt vời.

3. Warmest wishes for α happy holiday season.

Gửi tặng sếp những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một mùa lễ vui vẻ.

4. In this loveliest and happiest of seasons, may you find many reasons to celebrate. Have α wonderful Christmas!

Trong mùa lễ hội dễ thương và hạnh phúc nhất này, sếp có thể tìm thấy nhiều nguyên nhân để ăn mừng. Chúc một Giáng sinh tuyệt vời!

5. Wishing you α festive holiday season and α very happy new year.

Chúc sếp một mùa lễ hội an lành và một năm mới thật hạnh phúc.

VI. 15 Lời chúc giáng sinh tiếng Anh ngắn gọn

1. In this season of Christmas, Ι wish you peace of the season, spirit of love, comfort of faith and beauty of the Yuletide.

Tạm dịch: Giáng Sinh này, tôi cầu mong cho bạn sẽ có một năm bình yên, sẽ có 1 tâm hồn tràn ngập tình yêu, sự bình an, và một mùa Giáng sinh đẹp đẽ.

Những lời chúc tiếng Anh về giáng sinh

2. As we celebrate birth of divine baby born of α virgin, the servant and king, Jesus Christ, may your heart find peace of Heaven.

Tạm dịch: Cùng kỉ niệm ngày sinh ngày sinh đứa con của chúa trời, chúa Jesus, cầu chúc cho trái tim bạn sẽ tìm thấy sự bình yên của thiên đường.

3. Yuletide is α season of peace, goodwill and abundance of mercy, may the joy of Christ’s birth ignite your heart with gladness and laughter. Merry Christmas.

Tạm dịch: Giáng sinh là thời điểm của hóa bình, của những điều tốt đẹp, tình thương. Không khí của nó sẽ sưởi ấm cho trái tim bạn với toàn bộ những niềm vui, nụ cười. Giáng Sinh an lành.

4. Sending warm wishes to you and your family during this Christmas Season. May your home be blessed with love and happiness.

Tạm dịch: Cho tôi gửi tới bạn và gia đình một lời chúc ấm áp suốt mùa Giáng Sinh, cầu chúc cho gia đình bạn sẽ may mắn có được tình yêu và hạnh phúc.

5. Ι hope your holiday is filled with plenty of warmth, love, cheer, and happiness. Merry Christmas to you and yours.

Tạm dịch: Tôi hi vọng ngày lễ Giáng sinh của các bạn sẽ được lấp đầy bới sự ấm áp, tình yêu, vui vẻ và hành phúc. Gửi lời chúc Giáng sinh tới bạn và những người yêu thương.

Những lời chúc tiếng Anh về giáng sinh

6. May your holiday be merry and bright as well as the rest of your days. Sending you lots of love this Christmas season.

Tạm dịch: Cầu chúc cho kỳ Giáng sinh này sẽ luôn vui vẻ, tươi sáng cũng như toàn bộ mọi ngày. Gửi tới bạn thật nhiều tình yêu trong ngày lễ Giáng Sinh này nhé.

7. With Christmas come faith, hope, and love. Ι wish all these things for you and your family during the holiday season.

Tạm dịch: Giáng sinh đến với tràn ngập niềm tin, hi vọng và tình yêu.Tôi muốn gửi toàn bộ chúng tới bạn và gia đình vào kỳ Giáng Sinh này.

8. Remember during this beautiful holiday season that loves makes all things possible. Merry Christmas to you and your family.

Tạm dịch: Hãy nhớ yêu thương toàn bộ mọi thứ và ngày lễ Giáng Sinh đầy tình yêu này nhé. Chúc bạn và gia đình một giáng an lành.

9. May your home be filled with the magic and joy of Christmas and may your hearts be filled with love and warmth.

Tạm dịch: Cầu chúc cho gia đình bạn sẽ thu được sự kỳ diệu, sự vui vẻ vào ngày lễ Giáng Sinh, và cầu chúc cho trái tim bạn sẽ được lấp đầy bởi tình yêu và sự ấm áp.

Những lời chúc tiếng Anh về giáng sinh

10. Thinking of you during the holiday season and wishing you the best in all things. Merry Christmas and Happy New Year.

Tạm dịch: Tôi nghĩ tới bạn trong suốt những ngày lễ và ước mong những điều tốt nhất gửi tới bạn.Giáng sinh an lành và chúc mừng năm mới.

11. From our home to yours, we wish you α Christmas that is joyful and warm. Well wishes to you and yours.

Tạm dịch: Từ căn nhà của mình tới căn nhà của các bạn, chúc tôi chúc cho bạn một kỳ Giáng Sinh tràn ngập niềm hân hoan và hạnh phúc.Gửi lời chúc tới bạn và người thân nhé.

12. Sending thoughtful wishes your way in the hope you know the joy and treasures that come with the Christmas season.

Tạm dịch: Gửi lời chúc nhiệt tình nhất tới bạn để mong bạn sẽ thấy sự hân hoan và những món quà sẽ đến với mùa Giáng Sinh.

Những cầu chúc tiếng Anh về giáng sinh

13. Sending love and plenty of Christmas cheer to you and your beautiful family. Happy holidays to all of you.

Tạm dịch: Gửi tình yêu và một mùa Giáng Sinh vui vẻ tớ bạn và gia đình tươi đẹp của các bạn. Giáng sinh an lành.

14. May you experience lots of love, laughter and joy this Christmas and beyond and α very Happy New Year too.

Tạm dịch: Cầu chúc cho bạn sẽ có nhiều niềm vui, nụ cười, niềm hân hoan vào kỳ Giáng Sinh này va hơn nữa là chúc mừng năm mới nhé!

15. Here’s to hoping the Christmas season fills your home with the warmth and joyfulness that you and your family deserve.

Tạm dịch: Lúc này là lúc để hi vọng một mùa Giáng Sinh sẽ lấp đầy nhà bạn với sự ấm áp, niềm hân hoan đến với bạn và gia đình.

Trên đây là những lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh cực kỳ ý nghĩa Tip sưu tầm và tổng hợp gửi tới bạn. Chúc bạn và người thân một ngày Giáng sinh vui vẻ, an lành! Trông mong nội dung sẽ mang đến một nguồn tri thức mới cho bạn.

Tip chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài chúc mừng giáng sinh tiếng anh

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất| Ι’ɱ Mary

alt

 • Tác giả: Ι’ɱ Mary
 • Ngày đăng: 2020-12-22
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2144 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: merrychristmas giangsinh loichuchay loichucynghia

  Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất| Ι’ɱ Mary

  Giáng sinh đã gần đến rồi, bạn đã chuẩn bị cho mình những lời chúc Giáng sinh thật hay và ý nghĩa để gửi đến cho những người thân yêu của các bạn chưa?
  Hãy cùng Mary điểm qua những lời chúc Giáng sinh hay và ý nghĩa nhất nhé^^
  Sending love and plenty of Christmas cheer to you and your family. Merry Christmas to all of you.​♥♥♥
  Learn English with me!!! Ι’ɱ Mary.

  ♥♥♥Các bạn nhớ ấn Đăng Ký mình để nhận videos mới mỗi ngày nhé ♥♥♥
  Love all.
  Đăng kí kênh: https://www.youtube.com/channel/UCi2KOzexSdF0FLopnuEKLUQ
  Cre: Ι’Ɱ MARY
  Edit: by Ι’Ɱ MARY
  ☞ Do not Reup.
  ✪CONTACT ME: marychannel113@gmail.com
  ✖ Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể kéo theo việc tài khoản của các bạn bị khóa vĩnh viễn.

  ➤ If there are any copyright issues in the video, please contact thư điện tử (✉marychannel113@gmail.com) Ι will handle and delete the video immediately. Thank you!
  ➤ Nếu có bất kể vấn đề gì về bản quyền trong video, vui lòng liên hệ thư điện tử (✉ marychannel113@gmail.com) mình sẽ xử lý và xóa video ngay nhanh chóng. Cảm ơn bạn!

Top 50 lời chúc Giáng Sinh, Noel bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2937 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Step Up sẽ chia sẻ với các bạn Top 50 lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất. Hãy gửi tới người bạn yêu thương những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng hợp 50 lời chúc Giáng Sinh bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất dành riêng cho bố mẹ, đồng bọn

 • Tác giả: alisa.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1743 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một mùa Giáng Sinh lại sắp tới gần rồi! Hãy để Alisa English gợi ý cho bé một số lời chúc Giáng Sinh bằng tiếng Anh cực hay và ý nghĩa nhé!

Lời chúc giáng sinh bằng Tiếng Anh hay nhất

 • Tác giả: thi.tuyensinh247.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7868 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi dịp giáng sinh về ai ai cũng mong thu được lời chúc giáng sinh hay nhất không chỉ bằng Tiếng Việt mà nhiều bạn trẻ

15 lời chúc Giáng Sinh bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn

 • Tác giả: www.vntrip.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4883 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáng Sinh sắp tới, hãy tìm hiểu ngay những lời chúc mừng Giáng Sinh bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất sau đây bạn nhé.

Bỏ túi 100 lời chúc giáng sinh bằng tiếng Anh cực ý nghĩa

 • Tác giả: patadovietnam.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3691 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nằm lòng 100 lời chúc giáng sinh cực ý nghĩa bằng tiếng Anh mà Patado đã tổng hợp được để gửi tới nhưng người thân, người bạn của các bạn

Những lời chúc mừng Giáng Sinh bằng tiếng Anh hay nhất

 • Tác giả: vietjet.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3101 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những lời chúc mừng Giáng Sinh bằng tiếng Anh hay nhất sẽ giúp bạn mang đến cho đồng bọn, người thân hay một nửa kia của mình những giây phút ngọt ngào, ấm áp

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: giải trí