Cách tính thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc 2021 – cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Bộ Luật Lao động 2019 có nhiều điểm mới quy định về thử việc của người lao động. Để các bạn kế toán thuận tiện hơn trong việc tính thuế cho nhân viên, trung tâm tư vấn du học kế toán thuế TinLaw sẽ update những thông tin tiên tiến nhất về thời gian, hợp đồng thử việc… và phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc tiên tiến nhất. Cùng theo dõi nhé!

Bạn đang xem: cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc 2021

Bộ Luật Lao động 2019 có nhiều điểm mới quy định về thử việc của người lao động. Để các bạn kế toán thuận tiện hơn trong việc tính thuế cho nhân viên, trung tâm tư vấn du học kế toán thuế TinLaw sẽ update những thông tin tiên tiến nhất về thời gian, hợp đồng thử việc… và phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc tiên tiến nhất. Cùng theo dõi nhé!

Quy định mới về thử việc từ năm 2021: Thử việc được ký hợp đồng lao động

Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Điểm mới nổi trội của bộ luật này là:

“Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.”

Như vậy, từ năm 2021, các bên có thể lựa chọn trao đổi nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc.

Nếu thử việc được ký hợp đồng lao động sẽ có lợi hơn cho người lao động rất nhiều, nhất là khi tính thuế thu nhập cá nhân thử việc. Người lao động sẽ được giảm trừ các khoản như: giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện…

Còn hợp đồng thử việc không phải là hợp đồng lao động, nên khi trả thu nhập cho người lao động, tổ chức trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trước khi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này nhân viên thử việc không được tính giảm trừ gia cảnh.

Ngoài ra, thời gian thử việc so với người lao động cũng có sự điều chỉnh tại Điều 25 BLLĐ năm 2019:

 • Không quá 180 ngày so với công việc của người quản lý doanh nghiệp;

 • Không quá 60 ngày so với công việc cần trình độ từ cao đẳng trở lên;

 • Không quá 30 ngày so với công việc cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

 • Không quá 06 ngày làm việc so với công việc khác.

Trong thời gian này, người lao động sẽ được nhận tối thiểu 85% lương của công việc đã trao đổi.

Năm 2021, thử việc được ký hợp đồng lao động

Thử việc có đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC đã liệt kê các loại thu nhập chịu thuế TNCN, trong đó có tiền lương, tiền công mà người lao động thu được từ người tiêu dùng lao động. Do đó, tiền lương thử việc cũng được tính là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

Tuy nhiên, để người lao động xác nhận khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của chính mình có phải đóng thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc còn cần xác nhận thêm nhiều vấn đề khác:

Thứ nhất, người lao động có thu nhập từ tiền lương tiền công là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi:

“ Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

ɓ) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

ɓ.1) So với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

ɓ.2) So với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

ι) Khấu trừ thuế so với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm ͼ, {d}, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khoảng thời gian trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu công bố kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.[…]”

(Căn cứ Điểm ɓ, Điểm ι Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Như vậy: 

 • Thử việc với hợp đồng lao động lâu dài (3 tháng trở lên): Người lao động được tính thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

 • Thử việc với hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên hoặc không ký hợp đồng lao động: Doanh nghiệp sẽ khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động. Ví dụ: Nguyễn Văn 𝓐 thử việc không ký hợp đồng và có lương hàng tháng tại trung tâm tư vấn du học Ɓ là 3.000.000 đồng, như vậy số thuế 𝓐 phải đóng hàng tháng là 300.000 đồng, trung tâm tư vấn du học Ɓ có trách nhiệm khấu trừ đi khoản này trước khi trả lương cho 𝓐.

Thứ hai, điều kiện để thử việc không phải nộp thuế thu nhâp cá nhân:

Trường hợp 1: Người lao động thử việc bằng cách ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

Thuế thuế thu nhập cá nhân khi thử việc sẽ được tính theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế Ҳ Thuế suất

Trong số đó, thu nhập tính thuế được xác nhận bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ (Giảm trừ gia cảnh cho bản thân 11 triệu và người phụ thuộc 4.4 triệu; Mức giảm trừ so với khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện; Mức giảm trừ so với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học)

>> Xem cụ thể phương pháp tính các khoản giảm trừ tại đây: Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Đồng nghĩa với đó, khi thử việc nếu mức lương người lao động nhận có tổng thu nhập chịu thuế to hơn tổng các khoản giảm trừ thì người lao động mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trái lại sẽ KHÔNG phải đóng thuế thu nhập cá nhân thời kỳ thử việc.

Ví dụ: Anh Ҳ thử việc tại trung tâm tư vấn du học У (ký hợp đồng lao động > 3 tháng) với mức lương 12 triệu. Anh Ҳ có 1 người phụ thuộc.

Như vậy thu nhập tính thuế của anh Ҳ = 12tr – (11tr + 4.4tr + …)= <0. ⇒ Anh Ҳ không cần phải đóng thuế khi thử việc do thu nhập tính thuế âm.

Trường hợp 2: Người lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập từ 2 triệu trở lên hoặc không ký hợp đồng

So với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp động thì khi trả thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp phải tiến hành khấu trừ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khoảng thời gian trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN (Theo thông tư 92/2015/TT-BTC tiên tiến nhất) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

>> Tải mẫu cam kết thu nhập về tại đây: Mẫu cam kết 02/CK-TNCN

Tóm lại: Có 2 trường hợp người lao động thử việc không phải đóng thuế thu nhập cá nhân:

 • Người lao động thử việc nhưng ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên có thu nhập dưới 11 triệu/tháng (nếu không có người phụ thuộc) hoặc dưới 15,4 triệu đồng/tháng (nếu có 01 người phụ thuộc).

 • Người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khoảng thời gian trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế và làm cam kết theo mẫu.

⇒ Người lao động thử việc không thuộc các trường hợp trên đều phải đóng thuế TNCN.

Thử việc có nộp thuế TNCN hay không còn phụ thuộc vào hợp đồng lao động

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân cho người thử việc

Tính thuế thu nhập cá nhân thử việc cũng chia thành 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Người lao động thử việc bằng cách ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

Nếu người lao động và doanh nghiệp lựa chọn trao đổi nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động thì khi tính thuế cho đối tượng này các bạn thực hiện tính theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

>> Xem cụ thể tại đây: Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Trường hợp 2: Người lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập từ 2 triệu trở lên, hoặc không ký hợp đồng

Phương pháp tính thuế TNCN so với cá nhân cứ trú có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động như sau:

 • Nếu trả thu nhập thấp hơn 2.000.000 đồng/lần thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

 • Nếu trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần mà không làm hoặc không đủ điều kiện làm cam kết thu nhập mẫu 02/CK-TNCN thì phải khấu trừ 10% trên tổng thu nhập.

Điều kiện để thực hiện cam kết thu nhập:

 • Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

 • Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khoảng thời gian trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

 • Cam kết 02/CK-TNCN chỉ làm khi cá nhân đó đã có MST. (tại thời điểm làm cam kết)

 • Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên.

Ví dụ 1: Ngày 02/01/2022 Công ty tư vấn du học kế toán thuế TinLaw ký hợp đồng thử việc trong 2 tháng với nhân viên Nguyễn Văn 𝓐:

Thời gian thử việc: từ ngày 02/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.

Lương thử việc: 4 triệu/ tháng cho 24 ngày làm việc.

Từ tháng 2 năm 2022: sẽ được nhận thêm phụ cấp tiền ăn là 500.000/24 ngày làm việc

Tình huống 1: Tiền lương dưới 2 triệu => Chưa phải khấu trừ thuế TNCN

Tháng 1/2022: Nhận viên 𝓐 đi làm 10 ngày => Mức lương thu được là: 4.000.000 Ҳ 10/26 = 1.667.000

=> Theo quy định thì khi trả thu nhập từ 2 triệu trở lên mới bị khấu trừ thuế TNCN 10%. Trong lúc đó mức lương nhân viên 𝓐 thu được trong tháng 1 chỉ có 1,667 triệu, tức là dưới 2 triệu

=> Tháng 1/2022 nhân viên 𝓐 không bị khấu trừ thuế TNCN.

Tình huống 2: Tiền lương trên 2 triệu nhưng không đủ điều kiện làm cam kết phải khấu trừ 10%

Tháng 2/2022: Nhân viên 𝓐 đi làm 24 ngày => Lương tháng 2/2022 = 4.000.000 + Phụ cấp ăn trưa: 500.000

Vì Tháng 2/2022 có thu nhập ở ngưỡng từ 2 triệu trở lên tại thời điểm trả thu nhập nhân viên 𝓐 chưa có mã số thuế TNCN nên không đủ điều kiện làm cam kết

=> Nhân Viên sẽ bị khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%:

 • Số thuế TNCN nhân viên 𝓐 bị khấu trừ: (4.000.000 + 500.000) Ҳ 10% = 450.000

 • Số vốn lương sót lại phải trả cho nhân viên 𝓐 là: 4.500.000 – 450.000 = 4.050.000

 • Số vốn 450.000 khấu trừ của nhân viên 𝓐, Công ty tư vấn du học TinLaw sẽ thống kê trên tờ khai thuế TNCN và nộp về ngân sách nhà nước.

Ví dụ 2: Công ty tư vấn du học TinLaw ký hợp đồng lao động thử việc 1 tháng với nhân viên Nguyễn Văn Ɓ với mức lương thử việc: 6.000.000 đồng. Nhân viên Ɓ: đã có mã số thuế TNCN, trước đó chưa đi làm ở đâu và giờ đây chỉ có thu nhập tại 1 nơi duy nhất tại trung tâm tư vấn du học TinLaw và ước tính thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khoảng thời gian trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

=> Do đủ điều kiện làm cam kết thu nhập nên nhân viên Ɓ đã làm cam kết thu nhập theo 02/CK-TNCN

Sau khoảng thời gian nhân viên Ɓ làm cam kết thu nhập gửi trung tâm tư vấn du học TinLaw thì trung tâm tư vấn du học sẽ không khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nữa mà trả đủ lương là 6 triệu đồng.

Ai có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN thử việc?

So với cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng có tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì CÔNG TY thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp, cá nhân ký hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng khoán dịch vụ dưới ba (03) tháng chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế không vượt quá 108.000.000 đồng thì cá nhân lao động đó làm bản cam kết 02/CK-TNCN (Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) để làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân lao động phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu công bố kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho đơn vị thuế.

TinLaw vừa hướng dẫn xong phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân cho người thử việc và các thông tin tiên tiến nhất về thử việc. Nếu quý khách hàng vẫn còn các thắc mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn, trả lời cụ thể.

Gọi ngay: 1900 633 306

Tiết kiệm tối đa thời gian, ngân sách, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư: cs@tinlaw.vn

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên Viên của chúng tôi 24/07: 1900 633 306

Làm nhanh, lấy gấp thỏa mãn nhu cầu công việc, lên ngay Văn phòng TinLaw


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân – Tính lương nhân viên | Cụ thể

alt

 • Tác giả: Phạm Đức Trí Office
 • Ngày đăng: 2021-08-08
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3013 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Video hướng dẫn cụ thể phương pháp tính lương nhân viên, BHXH, tính thuế thu nhập cá nhân
  link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/1sLwAoOqCoVX9zjtZom8o_8gagO8_hZln/view?usp=sharing
  link hướng dẫn tạo bảng chấm công: https://www.youtube.com/watch?v=_chgjCRq52I&t=248s
  Nhận dạy kèm tin học văn phòng online
  ÐT: 0974675018
  Fb: https://www.facebook.com/TriPhamOffice
  Youtube: http://www.youtube.com/c/PhạmĐứcTríOffice
  Link đăng ký kênh: http://bit.ly/34TyNp2
  © Bản quyền thuộc về Phạm Đức Trí Office
  © Copyright by Phạm Đức Trí ☞ “Do not Reup”
  Các bạn đăng ký, LIKE và chia sẻ để ủng hộ kênh mình nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều…

Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2021 Có Công Thức

 • Tác giả: saigonpoint.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3988 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đóng thuế TNCN nhưng đa số người đóng không nắm vững phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021. Đây là hướng dẫn phương pháp tính thuế TNCN 2021

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021 tiên tiến nhất từ tiền lương

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2172 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp tính thuế TNCN 2021 tiên tiến nhất: Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công thưởng; Phương pháp tính thuế TNCN theo quý, quyết toán năm.

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân người phụ thuộc năm 2021

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2653 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: u để biết thêm thông tin về vấn đề trên nhé.

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân nhanh và chuẩn xác nhất năm 2021

 • Tác giả: www.dienmayxanh.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3907 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người dân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước. Cùng xem qua phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân chuẩn xác nhất 2021 ngay nhé!

Công thức tính thuế TNCN trên Excel năm 2021

 • Tác giả: dayketoan.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2300 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức tính thuế TNCN trên Excel năm 2021 hướng dẫn cách sử dụng hàm if để tính thuế thu nhập cá nhân trong Excel

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân 2021 từ tiền lương, tiền công

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4945 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định; theo đó số thuế TNCN phải nộp được tính như sau:

  >>Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2021

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Du lịch