Ngày đẹp tháng 3 năm 2022: Ngày tốt tháng 3 năm 2022 là ngày nào? – tháng 3 âm lich ngày nào tốt

Hãy đọc nội dung sau đây của chúng tôi để bạn tham khảo những ngày tốt, ngày đẹp tháng 3 Âm lịch và Dương lịch năm 2022 nhé!

Bạn đang xem: tháng 3 âm lich ngày nào tốt

4

144.892 view

Người Việt thường có tư tưởng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, do vậy, mọi người thường xem các ngày tốt trong tháng trước khi làm một việc trọng yếu nào đó. Trong nội dung ngày hôm nay, META.vn xin chia sẻ đến bạn thông tin những ngày đẹp, ngày tốt tháng 3 năm 2022. Các bạn tham khảo nhé!

>> Xem thêm: Tháng 3 có ngày lễ gì? Các ngày lễ trong tháng 3

Ngày đẹp tháng 3 năm 2022: Ngày tốt tháng trong 3 năm 2022 là ngày nào?

Ngày tốt trong tháng 3 Dương lịch năm 2022

Dưới đây là danh sách ngày tốt trong tháng 3 Dương lịch năm 2022 để bạn tham khảo: 

Ngày 1/3/2022

 • Nhằm ngày 29/1/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chủy – Trực: Bế
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 3/3/2022

 • Nhằm ngày 1/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tỉnh – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

>> Xem thêm: Ngày 3 tháng 3 Dương lịch là ngày gì?

 

Ngày 6/3/2022

 • Nhằm ngày 4/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tinh – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 7/3/2022

 • Nhằm ngày 5/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Trương – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

 

Ngày 9/3/2022

 • Nhằm ngày 7/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chẩn – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 12/3/2022

 • Nhằm ngày 10/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Đê – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 14/3/2022

 • Nhằm ngày 12/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tâm – Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 15/3/2022

 • Nhằm ngày 13/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Đinh Mão, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Vĩ – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 18/3/2022

 • Nhằm ngày 16/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Ngưu – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 19/3/2022

 • Nhằm ngày 17/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nữ – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 21/3/2022

 • Nhằm ngày 19/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nguy – Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

 

Ngày 24/3/2022

 • Nhằm ngày 22/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Khuê – Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 26/3/2022

 • Nhằm ngày 24/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Dần, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Vị – Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 27/3/2022

 • Nhằm ngày 25/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mão, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Mão – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 30/3/2022

 • Nhằm ngày 28/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Sâm – Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 31/3/2022

 • Nhằm ngày 29/2/2022 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tỉnh – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Tổng kết:

 • Ngày tốt mua xe tháng 3 Dương lịch năm 2022 : Ngày 3/3, 6/3, 15/3, 18/3, 27/3, 30/3.
 • Ngày tốt nhập trạch tháng 3 Dương lịch năm 2022: Ngày 1/3, 3/3, 6/3, 14/3, 15/3, 18/3, 26/3, 27/3, 30/3.
 • Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 Dương lịch năm 2022: Ngày 9/3, 10/3, 13/3, 15/3, 17/3, 22/3, 24/3, 26/3.
 • Ngày tốt động thổ tháng 3 Dương lịch năm 2022: Ngày 1/3, 6/3, 14/3, 18/3, 21/3, 26/3, 30/3.
 • Ngày tốt khai trương tháng 3 Dương lịch năm 2022: Ngày 2/3, 3/3, 11/3, 17/3, 23/3, 27/3.

Lưu ý: Khi lựa chọn ngày tốt để mua xe, nhập trạch về nhà mới, động thổ xây nhà hoặc cưới hỏi… bạn cần quan tâm thêm tới yếu tố tuổi của gia chủ, tuổi của cô dâu, chú rể để có thể chọn được ngày đẹp nhất trong số những ngày tốt đã nêu ở bên trên. 

>> Xem thêm: Chọn ngày tốt mua xe: Mua xe ngày nào đẹp?

Ngày tốt trong tháng 3 Âm lịch năm 2022

Ngày tốt trong tháng 3 Âm lịch năm 2022 là ngày nào? Sau đây là danh sách ngày tốt, ngày đẹp trong tháng 3 Âm lịch năm 2022 để bạn tham khảo:

Ngày 1/3/2022

 • Nhằm ngày 1/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Quỷ – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 2/3/2022

 • Nhằm ngày 2/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Liễu – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 4/3/2022

 • Nhằm ngày 4/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Đinh Hợi, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Trương – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 7/3/2022

 • Nhằm ngày 7/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Giác – Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 9/3/2022

 • Nhằm ngày 9/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Nhâm Thìn, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Đê – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 10/3/2022

 • Nhằm ngày 10/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Tỵ, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Phòng – Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 13/3/2022

 • Nhằm ngày 13/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Thân, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Cơ – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Lịch ngày tốt tháng 3 năm 2022

Ngày 14/3/2022

 • Nhằm ngày 14/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Đinh Dậu, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Đẩu – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 16/3/2022

 • Nhằm ngày 16/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Nữ – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 19/3/2022

 • Nhằm ngày 19/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Nhâm Dần, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Tư Mệnh (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Thất – Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 21/3/2022

 • Nhằm ngày 21/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Giáp Thìn, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thanh Long (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Khuê – Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Ngày 22/3/2022

 • Nhằm ngày 22/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Ất Tỵ, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Minh Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Lâu – Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

 

Ngày 25/3/2022

 • Nhằm ngày 25/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Kim Quỹ (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tất – Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Ngày 26/3/2022

 • Nhằm ngày 26/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bảo Quang (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Chuỷ – Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày 28/3/2022

 • Nhằm ngày 28/4/2022 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Hợi, Tháng Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Ngọc Đường (Hoàng đạo)
 • Sao Nhị Thập: Tỉnh – Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

>>> Xem thêm: 

Tổng kết:

 • Ngày tốt mua xe tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 7/3, 10/3, 19/3, 21/3, 22/3.
 • Ngày đẹp nhập trạch, chuyển nhà tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 2/3, 4/3, 7/3, 10/3, 16/3, 19/3, 21/3, 26/3, 28/3.
 • Ngày tốt động thổ tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 2/3, 10/3, 19/3, 21/3, 26/3.
 • Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 4/3, 6/3, 7/3, 10/3, 12/3, 19/3, 21/3, 22/3, 25/3.
 • Ngày tốt khai trương tháng 3 Âm lịch năm 2022: Ngày 11/3, 17/3, 19/3, 21/3, 29/3.

Lưu ý: Khi lựa chọn ngày tốt mua xe, nhập trạch hay động thổ xây nhà, về nhà mới hay cưới hỏi… bạn cần quan tâm thêm tới tuổi của gia chủ, của cô dâu, chú rể để tìm được ngày tốt phù thống nhất trong danh sách những ngày tốt được nêu ở trên nhé. 

Lưu ý: Những thông tin trong nội dung chỉ có tính chất tham khảo.

Trên đây là những thông tin về ngày tốt, ngày đẹp nhất trong tháng 3 Âm lịch và Dương lịch năm 2022 mà META muốn chia sẻ đến bạn. Trông mong, những thông tin vừa rồi là hữu ích so với bạn. Đừng quên thường xuyên truy cập website META.vn để update những thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung!

>>> Xem thêm:


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tháng 3 âm lich ngày nào tốt

Bảng xem Ngày Tốt Xấu tháng 3 Âm Lịch năm 2022 Động thổ, làm nhà, cưới hỏi, lập ban thờ, nhập trạch

alt

 • Tác giả: Lê Văn Lực Official
 • Ngày đăng: 2022-03-13
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5288 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng xem Ngày Tốt Xấu tháng 2 Âm Lịch năm 2022 Động thổ, làm nhà, cưới hỏi, lập ban thờ, nhập trạch
  ———————————————————————————–
  ⭐ Cách xây dựng Hệ thống kinh doanh online tự động: https://levanluc.com
  ⭐ Tuyển CTV bán hàng không vốn, hoa hồng cao: https://bit.ly/3i7VNc8
  ⭐ Sản phẩm tôi thích nhất: https://bit.ly/3q4uVOC
  ⭐ Xin vào nhóm kín (Bí mật quảng cáo tự động) trợ giúp miễn phí:https://bit.ly/3w4dOjH
  ———————————————————————————–
  ☘️ Đăng ký kênh (miễn phí) tại đây: http://bit.ly/2BHPj0Y để thu được thông báo mỗi khi tôi ra video hữu ích.
  ———————————————————————————–
  ☘️ THEO DÕI TÔI
  ► Fb: https://www.facebook.com/vanluc81/
  ► Fanpage: https://bit.ly/37iomRQ
  ► Website: https://levanluc.com
  ► Youtube: http://bit.ly/2BHPj0Y
  ———————————————————————————–
  📞 LIÊN HỆ VỚI TÔI
  ► Hotline/Zalo: 0916148389
  ———————————————————————————–
  🎁 DONATE CHO TÔI
  🏛️ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
  Tên Tài Khoản: Lê Văn Lực
  Số Tài Khoản: 0781000363818
  Chi nhánh Thanh Hóa
  ———————————————————————————–
  ❤️ Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi. Chúc bạn luôn Vui vẻ, hạnh phúc và Thành công!❤️
  levanlucofficial leluctuvi tuviphongthuy rainmaker kiemtienyoutube

Tháng 3 ngày nào đẹp? Xem ngày tốt tháng 3 năm 2021

 • Tác giả: tuvikhoahoc.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8930 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tháng 3 năm 2021 có nhiều ngày cát (đẹp) nhưng cũng có nhiều ngày hung (xấu). Vậy nên quý vị cần lựa chọn ngày tốt trong tháng 3 thận trọng tùy vào việc làm và tùy vào tuổi của gia chủ. Tra Dụng cụ xem ngày tốt tháng 3 năm 2021 của https://tuvikhoahoc.vn ngay nhé!

Lịch tháng 3/2020 – Lịch âm dương tháng 3, Xem ngày tốt xấu tháng 3

 • Tác giả: yeutre.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2102 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lịch tháng 3 update tiên tiến nhất cho bạn. Xem những ngày tốt trong tháng 3 cùng những điều nên hay không nên làm trong tháng này. Cùng tìm hiểu cụ thể để sắp xếp lịch trình công việc, vui chơi thích hợp

Lịch âm ngày 3 tháng 3 năm 2021

 • Tác giả: lichvannien.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9976 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem lịch âm ngày 3 tháng 3 năm 2021 là ngày Canh Tuất tháng Canh Dần năm Tân Sửu – Lịch Vạn Niên ngày hôm nay 3/3/2021 để biết ngày xấu ngày tốt ngày hoàng đạo ngày hắc đạo.

Xem ngày tốt trong tháng, năm chuẩn xác nhất

 • Tác giả: ngaydep.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3820 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngaydep.vn – Xem ngày đẹp trong tháng, năm dựa trên Phong thủy, ngũ hành… Xem ngày tốt trong tháng chuẩn xác theo lịch vạn niên để làm việc thuận tiện.

Sinh con trong tháng 3 năm 2021 vào ngày nào tốt nhất cho bé?

 • Tác giả: tuvingaynay.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3707 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sinh con trong tháng 3 năm 2021 có tốt không? Sinh con tháng 3 âm lịch 2021 tuổi Tân Sửu vào ngày nào để mang lại vận số tốt đẹp nhất cho bé?

Tháng 3 Âm Lịch Ngày Nào Tốt, Ngày Tốt Tháng 3

 • Tác giả: bdkhtravinh.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7663 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ContentsNgày đẹp tháng 3/2021 là những ngày nào?Ngày đẹp tháng 3/2021 là những ngày nào? Tìm hiểu ngay thôiQuan niệm từ xa xưa của cha ông tất cả chúng ta là xem ngày và chọn ngày để hiểu rằng chuẩn xác ngày đó có thực sự tốt cho công việc làm ăn, hay thực hiện một dự tính nào đó không, Chọn đúng ngày sẽ mang đến nhiều may mắn, thành công và được quý nhân trợ giúp

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: giải trí