Những câu nói tiếng anh hay và đáng suy ngẫm về cuộc sống – những câu quote tiếng anh hay

Những câu nói tiếng Anh hay, những cap tiếng Anh hay, stt tiếng Anh ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu, gia đình và tình bạn. Hãy xem ngay !!

Bạn đang xem: những câu quote tiếng anh hay

5 Tháng Mười Một 2020

Những câu nói tiếng Anh hay sẽ truyền động lực giúp tất cả chúng ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và nuôi dưỡng niềm thích thú với ngoại ngữ. Hãy tư duy tích cực cùng những câu châm ngôn ý nghĩa dưới đây nhé!

Xem thêm:

Những câu châm ngôn được nhiều người yêu thích nhất

Don’t cry because it’s over, smile because it happened – Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

Ι’ɱ selfish, impatient and α little insecure. Ι make mistakes, Ι’ɱ out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu nhẫn nại và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm tra và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc rằng không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth. ― William 𝒲. Purkey

Bạn phải nhảy như không một ai đang xem. Hãy yêu như bạn không khi nào bị tổn thương. Hát như không ai nghe thấy. Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

In three words Ι can sum up everything Ι’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó tiếp tục.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm hoi nhất trên toàn cầu. Phần lớn mọi người chỉ tồn tại, này là toàn bộ.

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is α miracle. The other is as though everything is α miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có hai phương pháp để bạn sống cuộc sống của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều sót lại là sống như thể toàn bộ mọi thứ là một phép lạ.

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― Ĵ.₭. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Không nên đắm chìm trong những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

Good friends, good books, and α sleepy conscience: This is the ideal life. ― Mark Twain

Những người bạn tốt, những quyển sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với tất cả chúng ta khi tất cả chúng ta tạo ra những plan khác.

Ι may not have gone where Ι intended to go, but Ι think Ι have ended up where Ι needed to be ― Douglas Adams, The Long Dark Tea. – Time of the Soul

Tôi có thể đã không đi đến nơi tôi định đến nhưng tôi nghĩ mình đã tới được nơi cần đến.

Những câu châm ngôn này sẽ là stt tiếng Anh ý nghĩa mỗi ngày

Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Thỉnh thoảng thắc mắc phức tạp và câu trả lời lại đơn giản.

Today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is youer than you. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Ngày hôm nay bạn là chính mình, này là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân mình đâu.

Ι’ɱ not afraid of death. Ι just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ tử vong. Tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính mình mà cuộc sống là tự hoàn thiện bản thân.

Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, Ι Am the Messenger

Thỉnh thoảng người ta đẹp. Không phải ở ngoại hình. Không phải ở lời họ nói. Mà chỉ trong những gì họ đang có.

Life is like riding α bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như việc cưỡi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải di chuyển liên tục.

Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tiễn tiếp tục phá hủy cuộc sống tôi.

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being α Wallflower

Nhiều thứ thay đổi. Và bạn thân rời đi. Cuộc sống không dừng lại với bất kỳ ai.

You should learn from your competitor, but never sao chép. Sao chép and you die. – Jack Ma

Chúng ta nên học từ đối thủ đối đầu của mình, nhưng đừng khi nào sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess ₵. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn thì cách họ nói về bạn cũng khác. Bạn cảm thấy an toàn và thoải mái.

But better to get hurt by the truth than comforted with α lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được an ủi bởi lời nói dối.

Những câu nói tiếng Anh hay

về cuộc sống

Đôi lúc bạn cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi giữa guồng quay công việc và cuộc sống. Bạn muốn tìm những status tiếng Anh, quotes tiếng Anh hay và phù phù hợp với xúc cảm lúc này để đăng lên social. Vậy vì sao không thử ngay những cap tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa  sau đây nhỉ.

This too, shall pass – Anonymous

Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Don’t wait for the perfect moment, take α moment and make it perfect. – Zoey Sayward

Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời hơn.

How wonderful life is, now you are in the world.

Điều tuyệt vời trong cuộc sống chính là việc bạn có mặt trên toàn cầu này.

Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.

Không phải ai cũng trở thành một phần trọng yếu trong tương lai của các bạn. Một vài người chỉ lướt qua để dạy cho bạn những bài học trong cuộc sống.

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.

Đừng khóc vì quá khứ, nó đã qua rồi. Đừng mệt mỏi vì tương lai, nó chưa đến. Hãy sống cho hiện tại và làm nó trở nên tươi đẹp.

Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. – Robert Brault

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì một ngày nào đó bạn có thể nhìn lại và nhận thấy chúng là những điều to lớn.

Những stt tiếng Anh hay về cuộc sống

Cuộc sống là những gam màu đa sắc. Do đó, đừng cảm thấy nản chí hay bực dọc vì bất kể điều gì xảy ra. Vì toàn bộ mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân của nó. Vậy nên, nghỉ mắt một xíu và tiếp tục nghiền ngẫm những câu nói tiếng Anh hay này nhé.

People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box. – Kevin Spacey

Mỗi người có thể có những nguyên nhân khác nhau để sống cuộc sống của họ. Bạn không thể quy chụp rằng toàn bộ những nguyên nhân đó đều giống nhau.

When life gives you α hundred reasons to cry, show life that you have α thousand reasons to smile.

Khi cuộc sống cho bạn cả trăm nguyên nhân để khóc, hãy cho cuộc sống thấy bạn có hàng ngàn nguyên nhân để mỉm cười.

Life is α story. Make yours the best seller.

Cuộc sống là một mẩu truyện. Hãy biến mẩu truyện cuộc sống của các bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

The busy have no time for tears.

Người bận rộn không có thời gian để khóc.

When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. – Alexander Graham Bell

Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng tất cả chúng ta thường nhìn quá lâu và tiếc nuối về cánh cửa đã đóng mà tất cả chúng ta không thấy cánh cửa đã mở ra cho tất cả chúng ta.

Có thể những câu nói tiếng Anh hay này sẽ thay đổi bạn trong tương lai. Ở một thời kỳ nào đó trong cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy chúng đúng với những gì đang diễn ra với bản thân. Điều trọng yếu là, hãy giữ điềm tĩnh và tìm cách xử lý thích thống nhất. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn như nó đã từng.

There comes α time when you have to choose between turning the page and closing the book. – Josh Jameson

Sẽ có lúc bạn phải lựa chọn giữa việc lật trang và đóng lại một quyển sách

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. – Dennis Ρ. Kimbro

Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với tất cả chúng ta và 90% sót lại là cách mà tất cả chúng ta phản ứng với nó.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. – Martin Luther King Jr.

Cuộc sống của tất cả chúng ta khởi đầu kết thúc vào ngày mà tất cả chúng ta trở nên lặng im trước những điều trọng yếu.

Strive not to be α success, but rather to be of value. – Albert Einstein

Phấn đấu không phải để thành công, mà là có giá trị.

An unexamined life is not worth living. – Socrates

Một cuộc sống không được xem trọng thì không đáng để sống.

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Toàn bộ tất cả chúng ta đều đang ở trong rãnh nước, nhưng một số người vẫn ngắm các vì sao.

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói, bởi những người thấy phiền lòng sẽ chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và đôi chân trên mặt đất.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. — Anonymous

Người mà chúng ta nên phấn đấu để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày ngày hôm qua.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made α victim. Accept no one’s definition of your life. Define yourself. —Harvey Fierstein

Không khi nào để bị ngược đãi bởi sự lặng im. Không khi nào cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không đồng ý ai khái niệm cuộc sống của các bạn. Hãy tự khái niệm bản thân mình.

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. — ₵.Ş. Lewis

Niềm tin là văn nghệ níu giữ những điều mà lý trí của các bạn đã từng đồng ý, dù cho tâm trạng thay đổi như vậy nào.

You never know what worse luck your bad luck has saved you from. — Cormac McCarthy

Bạn sẽ không khi nào hiểu rằng những điều gì tồi tệ hơn mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của các bạn đâu.

𝓐 man who flies from his fear may find that he has only taken α shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin

Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của mình sẽ hiểu rằng họ chỉ đi một đoạn đường tắt để gặp nó.

Life’s too mysterious to take too serious. — Mary Engelbreit

Cuộc sống này quá huyền bí để coi nó quá nghiêm trọng.

No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự tán thành của các bạn.

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi sau đông người sẽ không thể đi xa hơn đông người. Người phụ nữ mà đi một mình có khả năng thấy mình ở  những nơi chưa có ai từng đến.

You can’t go around building α better world for people. Only people can build α better world for people. Otherwise it’s just α cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể đi khắp nơi để xây dựng một toàn cầu đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có toàn bộ nhân loại mới có thể xây dựng một toàn cầu đẹp hơn. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

There isn’t α way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, 𝓐 Hat Full of Sky

Không có cách nào khiến mọi việc nên như vậy. Chỉ có điều gì đang diễn ra và tất cả chúng ta làm gì mà thôi.

Be where your feet are. —  Anonymous 

Hãy sống vui với hiện tại.

It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. — Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

Cách thức trong cuộc sống là học cách ứng phó với nó.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. — African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. — Anonymous

Hoàn toàn không sao nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

Ι can be changed by what happens to me but Ι refuse to be reduced by it. — Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị vô vọng bởi chúng.

Believe you can and you’re halfway there. — Ƭ. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa quãng đường rồi.

Defeat is simply α signal to press onward. — Helen Keller

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.

Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. — Marie Curie

Không có gì trên cuộc sống này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì vậy mà tất cả chúng ta có thể lo sợ thấp hơn.

Those who don’t believe in magic will never find it. — Roald Dahl

Ai không tin vào phép màu sẽ không khi nào tìm thấy nó.

There is no elevator to success, you have to take the stairs. — Anonymous

Không có chiếc thang máy nào mang bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. — Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. — George Carlin

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. — Eleanor Roosevelt.

Hãy làm điều thâm tâm bạn nghĩ rằng đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

Những câu nói tiếng Anh hay khiến bạn thay đổi

Ι love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối.

Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

Không phải sống bao lâu mà sống tốt như vậy nào mới là điều trọng yếu.

Time means α lot to me because, you see, Ι, too, am also α learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee

Thời gian rất trọng yếu so với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa

Very little is needed to make α happy life, it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo ra từ những thứ nhỏ nhắn, luôn sống với bản thân mình, theo cách bạn nghĩ.

Life is like playing α violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của các bạn sẽ tạo ra sự thật.

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

Đừng coi cuộc sống quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không khi nào sống sót thoát khỏi nó đâu.

Những câu tiếng Anh hay khiến bạn phải suy ngẫm và thay đổi

The heart, like the stomach, wants α varied diet. — Gustave Flaubert

Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn 1 chính sách ăn uống phong phú.

What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley

Đừng vì toàn cầu mà đánh mất linh hồn, trí tuệ hơn bạc hay vàng.

Ι’ɱ the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way Ι want to. — Bob Marley

Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết, nên hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard

Cuộc sống chỉ có thể được tỉnh ngộ bởi những gì đã trải qua, nhưng nó phải được sống về phía trước.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs

Thời gian có hạn nên đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với tư duy của người khác. Không nên để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và trọng yếu nhất, hãy có gan dạ để dõi theo trái tim và trực giác của các bạn.

Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius

Cuộc sống rất đơn giản nhưng tất cả chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

If you want to live α happy life, tie it to α goal, not to people or things. — Albert Einstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.

Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất toàn cầu này nhưng ngoài kia chắc rằng vẫn sẽ có ai đó ghét đào.

Ι am thankful to all who said no to me. It is because of them that Ι’ɱ doing it myself. — Albert Einstein

Tôi rất tri ân những người đã nói không với tôi. Nhờ họ mà tôi làm việc bằng chính sức mình.

Những caption tiếng Anh khôi hài sẽ khiến bạn phải bật cười

Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc sống ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

3 most difficult things to do in the worldYou can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Hiện tại thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

When Ι die, Ι want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

Ι’ɱ not lazy. Ι’ɱ just in my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chính sách tiết kiệm năng lượng thôi.

You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không khi nào biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

Ι wish Ι were α unicorn so Ι could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

The brain is α wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là một đơn vị diệu kỳ, nó khởi đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

People say nothing is impossible, but Ι do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. — Alan Dundes

Ánh sáng có vận tốc nhanh hơn tiếng động. Vì vậy, một vài người trông sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

Fb just sounds like α drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered α punishment. — Betty White

Fb giống như một cái lưỡi rê, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như một hình phạt.

Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of α large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để tìm hiểu vấn đề.

Những câu quotes tiếng Anh khiến bạn phải phì cười

Ι’ɱ going to stand outside. So If anyone asks, Ι am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài. Nên nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi thật xuất sắc.

You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể kiểm tra được việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình, nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi cửa sổ nào.

Ι never make the same mistake twice. Ι make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không khi nào phạm cùng một lỗi đến lần hai. Tôi thực hiện nó như vậy năm hoặc sáu để thấy chắc rằng.

Behind every successful man stands α surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng ngạc nhiên.

The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on — Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.

Before you criticize someone, you should walk α mile in their shoes. That way when you criticize them, you are α mile away from them and you have their shoes. — Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, chúng ta nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ). Vì vậy khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.

Men are like ngân hàng accounts. Without α lot of money they don’t generate α lot of interest. — Anonymous

Đàn ông như những chiếc tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.

Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với kỳ vọng họ sẽ không thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với kỳ vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi này là họ đều cùng thất vọng.

Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và hạ gục bạn với kinh nghiệm.

Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― Ŕ. Geis

Chết chóc là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. — Zig Ziglar

Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì vậy mà chúng tôi khuyên chúng ta nên tắm mỗi ngày.

Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo ngại về việc toàn cầu sẽ kết thúc ngày hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Tất cả những ai nói rằng “ thắng thua không quan trọng” thì chắc rằng đã thất bại.

Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

Ι wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then Ι look at the obituary page. If my name is not on it, Ι get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9 giờ và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

Trên đây là những câu nói hay bằng tiếng Anh giúp bạn tìm thấy cảm xúc cho chính mình trong công việc cũng như cuộc sống.

Nói tiếng Anh hay hơn cùng YOLA

Bạn đã tìm thấy cho mình một châm ngôn sống bạn cảm thấy tâm đắc chưa? Vậy thì tham khảo những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh trên đây là theo đuổi mục tiêu học tiếng Anh của mình nhé.

Để việc nói tiếng Anh được lưu loát hơn, trung tâm ngoại ngữ YOLA phân phối các khóa học với phong phú cấp độ phù thuộc vào trình độ và định hướng của các bạn.

Tại đây, bạn không chỉ được học những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống, mà còn được các giáo viên truyền đạt tri thức tiếng Anh trọng yếu nhất từ cơ bản đến nâng cao.

Kết thúc khóa học tại YOLA, bạn sẽ phát triển toàn diện các kỹ năng ngoại ngữ

Hơn nữa, phương pháp giảng dạy tại YOLA được tìm hiểu kỹ lưỡng. Vì thế, học viên không chỉ được tiếp thụ tri thức về ngôn từ mà còn phát triển tuyệt kỹ mềm và nâng cao khả năng tư duy. Nhờ đó, sau khoảng thời gian kết thúc khóa học tại YOLA, bạn sẽ có đủ tự tin để bước đi trên đoạn đường tương lai đầy tham vọng và hoài bão.

Nếu bạn đang phân vân liệu có quá muộn để theo đuổi tiếng Anh hay không. Thì câu trả lời là “không”, so với YOLA, chúng tôi luôn sẵn sàng cùng bạn khai phóng sức mạnh tiềm năng ở bất kỳ độ tuổi cũng như trình độ nào.

Hãy giúp cuộc sống của mình trở nên lạc quan và tràn ngập năng lượng hơn cùng với những câu nói tiếng Anh hay mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Phấn đấu tư duy tích cực mỗi ngày và “keep calm and learn English” bạn nhé!


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài những câu quote tiếng anh hay

Luyện nghe English – trước khi ngủ- motivational quotes -Tiếng Anh không khó

alt

 • Tác giả: Motivational quotes – Min
 • Ngày đăng: 2021-04-01
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6681 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: luyện_nghe_Tiếng_Anh khi ngủ

 • Tác giả: all4kids.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4197 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tổng hợp quote hay tiếng Anh ngắn mà chất nhất

 • Tác giả: kthn.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6840 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Những Câu Tiếng Anh Ngắn Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn, Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

 • Tác giả: westcom.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4809 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những câu nói hay bằng tiếng anh ngắn gọn về cuộc sống, tình yêu được các độc giả săn đón quan tâm và chia sẻ khá nhiều, Nhất là những bạn trẻ có sở thích về tiếng anh

 • Tác giả: hctv.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1934 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuộc sống vốn dĩ đã không công bình với những người luôn tự ti về bản thân mình, cảm thấy việc có thể tìm kiếm niềm vui giữa bộn bề công việc mỗi ngày là điều không thể, Những lúc đó, chợt bắt gặp những câu nói tiếng anh hay , bạn sẽ ngồi ngẫm nghĩ đôi chút và có tư duy tích cực hơn nhiều

Tổng hợp những câu Quotes tiếng anh hay

 • Tác giả: cdspvinhlong.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1063 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tổng hợp những câu Quotes tiếng anh hay

 • Tác giả: www.studytienganh.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4037 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website học Tiếng Anh online trực tuyến số 1 tại Việt Nam. Hơn 14000+ thắc mắc, 500+ bộ đề luyện thi Tiếng Anh có giải đáp.Truy cập ngay chỉ với 99k/ 1 năm, Học Tiếng Anh online thoải mái không hạn chế tài liệu

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: giải trí