Tất cả chúng ta đều muốn những người xung quanh tất cả chúng ta luôn luôn mạnh khỏe. Có câu nói rằng “ có sức khỏe là có toàn bộ “. Cùng tham khảo những lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa dưới đây nhé.

Bạn đang xem: chúc sức khoẻ bằng tiếng anh

Tất cả chúng ta đều muốn những người xung quanh tất cả chúng ta luôn luôn mạnh khỏe. Có câu nói rằng “ có sức khỏe là có toàn bộ “. Cùng tham khảo những lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa dưới đây nhé.

 

Chúc sức khỏe và thành công bình tiếng Anh

 

 

 • Ι hope you have lots of health and success in your life.
  Tôi trông mong bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
 • You are α good girl. Success and health will come to you.
  Bạn là một cô gái tốt. Thành công và sức khỏe sẽ đến với bạn.
 • To be successful you need α strong enough foundation. Please keep your health to progress to success.
  Để có thành công thì bạn phải có một nền tảng sức khỏe đủ tốt. Hãy giữ gìn sức khỏe để tiến đến thành công nhé.
 • Life is incomplete without success or health.
  Cuộc sống sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi thành công hoặc sức khỏe.
 • Hope you are in good health to steadily step forward to success.
  Trông mong bạn có sức khỏe tốt để vững bước tới thành công.
 • Ι hope you will keep both healthy and successful. That is the key to happiness.
  Tôi mong rằng bạn sẽ giữ vững hai thứ này là sức khỏe và thành công. Đó chính là chìa khóa của sự hạnh phúc.
 • If you are healthy and successful, then you are one of the happiest people in the world.
  Nếu bạn có sức khỏe và thành công thì bạn chính là một trong những người hạnh phúc nhất toàn cầu.
 • When you succeed, you can bring good things to your loved ones. If you have good health, you can enjoy those good things with them.
  Khi bạn thành công bạn có thể mang đến những điều tốt đẹp cho những người thân yêu. Nếu bạn có sức khỏe nữa thì bạn có thể cùng họ tận hưởng những điều tốt đẹp đó.
 • To be successful you need to work to get it. And for your health, you need the effort to keep it going.
  Để thành công bạn cần nỗ lực để có được nó. Và sức khỏe của các bạn, bạn cần nỗ lực để giữ được nó. 
 • Success and health are like α shadow. Without either, you will be unhappy.
  Thành công và sức khỏe như hình với bóng vậy. Nếu thiếu một trong hai thứ thì bạn sẽ đều cảm thấy không hạnh phúc.
 • Strive to be successful before you lose your health and stay healthy before it’s too late.
  Nỗ lực để thành công trước khi bạn không còn sức khỏe và giữ gìn sức khỏe trước khi quá muộn.
 • You are the one with big dreams. Ι hope you have lots of health and get success soon.
  Bạn là người có ước mong lớn. Tôi hi vọng bạn có thật nhiều sức khỏe và sớm gặt hái được thành công.
 • Success will come if you know how to seize the opportunity. Health will be abundant if you know how to keep.
  Thành công sẽ đến nếu bạn biết nắm bắt thời dịp. Sức khỏe sẽ dồi dào nếu bạn biết giữ gìn.

>>> Mời xem thêm: Top lời chúc chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh ý nghĩa

 

Chúc giữ gìn sức khỏe bằng tiếng Anh

 

Có nhiều thứ dù có rất nhiều tiền thì bạn cũng không thể mua được. Sức khỏe là một trong những thứ đó. Dưới đây là lời chúc giữ gìn sức khỏe bằng tiếng Anh.

 

 • If you have health, you can do other things.
  Có sức khỏe thì mới có thể làm được những việc khác.
 • Keeping healthy is about preserving the most valuable asset.
  Giữ gìn sức khỏe chính là giữ gìn tài sản quý hiếm nhất.
 • No matter how rich and successful you are, you need the health to enjoy and continue that.
  Dù bạn sung túc và thành công đến đâu thì bạn cũng nên cần có sức khỏe để tận hưởng và tiếp tục điều đó. 
 • Ι hope the best will always come to you. Hope you always have good health to enjoy the good luck.
  Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với bạn. Mong rằng bạn luôn có sức khỏe dồi dào để tận hưởng những điều may mắn.
 • Health is gold, respect it while you can.
  Sức khỏe là vàng, hãy chân trọng nó khi còn tồn tại thể nhé.
 • Have α healthy body to welcome new days and new experiences.
  Hãy có một thân thể khỏe mạnh để đón chào những ngày mới cùng những trải nghiệm mới nhé.
 • Busy work needs α healthy body, so don’t forget to pay attention to your meals.
  Công việc bận rộn cần một thân thể khỏe mạnh nên bạn đừng quên Note đến bữa ăn của mình nhé. 
 • Work and career are important, but health is much more important. If you are not healthy, how much money cannot be exchanged. Please take care of yourself.
  Công việc và sự nghiệp trọng yếu nhưng sức khỏe còn trọng yếu hơn rất nhiều. Nếu bạn không còn sức khỏe thì bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.
 • You have health then you got everything.
  Có sức khỏe là có toàn bộ.
 • Currently you have many dreams, but if one day you are not healthy, you only have one dream, which is to be healthy. Please appreciate your health now.
  Hiện tại bạn có thật nhiều ước mong nhưng nếu một ngày bạn không còn khỏe mạnh thì bạn chỉ có một ước mong suy nhất này là có sức khỏe. Hãy trân trọng sức khỏe của các bạn ngay từ hiện thời.
 • Don’t rush to earn enough money to only buy α bed – α hospital bed.
  Đừng lao lực kiếm tiền để rồi chỉ đủ tiền mua một chiếc giường – giường bệnh.
 • Waking up in α healthy body has been one of the happiest things in the world.
  Thức dậy với một thân thể khỏe mạnh đã là một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời.
 • Unhealthy habits are eating away at us. Pay attention to your health before it’s too late.
  Những thói quen không lành mạnh đang làm mòn tất cả chúng ta. Hãy Note đến sức khỏe của chính bản thân mình trước khi quá muộn.
 • We won’t realize the importance of health until we get sick. Pay attention to your health before it’s too late.
  Tất cả chúng ta sẽ không nhận thấy sự trọng yếu của sức khỏe cho đến khi tất cả chúng ta bị bệnh. Hãy Note đến sức khỏe của các bạn trước khi quá muộn nhé.
See also  TOP 25 những địa điểm du lịch gần Sài Gòn thoải sức vui chơi cuối tuần - sài gòn có gì chơi

 

Chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cho gia đình

 

chúc sức khỏe bằng tiếng Anh

 

 • Ι hope you always have lots of health to always be happy with your loved ones.
  Con mong bố luôn có thật nhiều sức khỏe để luôn vui vẻ bên những người thân yêu.
 • Dad is someone who helps you become α useful person. Ι hope you are always healthy to see me grow up with each passing day.
  Bố là người giúp con trở thành một người có ích. Con mong bố luôn khỏe mạnh để nhìn thấy con trưởng thành hơn qua từng ngày.
 • Each passing year the thing that worries me the most is my father’s health. Ι hope you will always be healthy and happy.
  Mỗi năm trôi qua điều con lo ngại nhất chính là sức khỏe của bố. Con hi vọng bố sẽ luôn mạnh khỏe và vui vẻ.
 • You give too much for me. Now is the time for you to pay more attention to himself and take care of his health.
  Bố đã dành quá nhiều cho con. Lúc này là lúc bố cần Note đến bản thân mình nhiều hơn và giữ gìn sức khỏe của mình.
 • Ι’ɱ mature enough to take care of themselves and take care of my mother. Your health is the most important thing to you now.
  Con đã đủ trưởng thành để có thể tự chăm sóc bản thân và chăm sóc mẹ. Lúc này với con sức khỏe của mẹ chính là điều trọng yếu nhất.
 • Please take care of your health to be with me for α long time. Ι love Mom.
  Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe để bên con dài lâu nhé. Con yêu mẹ.
 • We may not be rich, but we have an asset that is greater than money: health. Wishing everyone good health and happiness.
  Có thể tất cả chúng ta không sung túc nhưng tất cả chúng ta có một tài sản còn to hơn tiền nong này là sức khỏe. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và vui vẻ.
 • The happiest thing for me right now is to see each of our family members live healthy every day.
  Điều hạnh phúc nhất với con hiện thời là nhìn thấy mỗi thành viên trong nhà tất cả chúng ta sống mạnh khỏe mỗi ngày.
 • Money can be earned, but parents’ health if lost will not be recovered. Ι hope dad and mom will always be happy and healthy to hang around with your children and grandchildren.
  Tiền có thể kiếm nhưng sức khỏe của bố mẹ nếu mất đi sẽ không thể lấy lại được. Con trông mong bố và mẹ sẽ luôn vui vẻ và khỏe mạnh để quây quần bên con cháu nhé.
 • Study hard, but remember to take care of your health, my dear daughter.
  Học tập vất vả nhưng con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con gái yêu dấu của bố.
 • Don’t forget to have α good breakfast if you want to be healthy to work. Love you.
  Đừng quên ăn sáng đầy đủ nếu con muốn có sức khỏe để làm việc nhé. Yêu con.
 • Don’t stay up late if your child doesn’t want to be dry and ugly.
  Đừng thức khuya nữa nếu con không muốn mình trở nên khô héo và xấu xí.
 • Living away from home is α difficult thing. Ι hope you will always be healthy and love life. Ι love you.
  Sống xa gia đình là một điều khó khăn. Mẹ mong con sẽ luôn mạnh khỏe và yêu đời. Mẹ yêu con.

 

Chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cho người yêu

 

chúc sức khỏe bằng tiếng Anh

 

Tất cả chúng ta luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nửa kia của mình phải không nào. Đừng bỏ qua những lời chúc này nhé!

 

 • You are my source of life, so if you are healthy, you will be healthy.
  Em là nguồn sống của anh nên em mạnh khỏe thì anh mới khỏe mạnh được.
 • Ι hope my lover will always be healthy and love me every day.
  Anh hi vọng người yêu của anh sẽ luôn mạnh khỏe và yêu anh mỗi ngày.
 • What Ι’ɱ most worried about is your health. You are always busy and sometimes forget to take care of myself.
  Điều anh lo ngại nhất chính là sức khỏe của em. Em luôn bận rộn và thỉnh thoảng quên chăm sóc chính mình.
 • 𝓐 new healthy body can hold α healthy mind. 𝓐 healthy soul can love the most fully.
  Một thân thể mạnh khỏe mới có thể chứa đựng một tâm hồn mạnh khỏe. Một tâm hồn ạnh khỏe mới có thể yêu một cách trọn vẹn nhất.
 • If you are tired inside, then even if Ι don’t do anything wrong, you will hate everything including this love. Please take good care of yourself. Then naturally Ι will find everything more adorable.
  Nếu em đang mệt mỏi trong người thì dù anh không làm gì sai em cũng sẽ thấy chán ghét mọi thứ kể cả tình yêu này. Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Khi đó tự nhiên em sẽ thấy mọi thứ dễ thương hơn.
 • Life seen through the eyes of α healthy person will be multicolored, but it will be α dark color if it is seen through the eyes of α sick person. Take care.
  Cuộc sống được nhìn qua con mắt của người mạnh khỏe sẽ muôn màu vạn trạng nhưng sẽ u ám một màu nếu như được nhìn qua con mắt của một người đang bị bệnh. Giữ gìn sức khỏe nhé.
 • Every time Ι see you sick, Ι am extremely worried. Looking at you tired, Ι am extremely hurt. Please take care of yourself.
  Mỗi lần thấy em ốm anh vô cùng lo ngại. Nhìn em mệt mỏi anh vô cùng đau lòng. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.
 • Success will come to me when Ι’ɱ ready. Ready in both capacity and fitness.
  Thành công sẽ đến với em khi em đủ sẵn sàng. Sẵn sàng về cả năng lực và thể lực.
 • Good health helps me to have α good spirit to make everything better. Remember to take care of your health. Love you!
  Sức khỏe tốt giúp em có trí não tốt để làm mọi thứ tốt hơn. Nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Yêu em!
 • Ι will have to go on business for α week. Remember to stay healthy at home.
  Anh sẽ phải đi công tác một tuần. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. 
 • Seeing you healthy and happy every day, Ι feel extremely happy. Take care of your health, everything else you can give me.
  Nhìn em khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày là anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Giữ gìn sức khỏe của mình, mọi thứ khác anh sẽ mang đến cho em.
 • You are α beautiful and gentle girl. You are always caring and concerned about others. Don’t forget to take good care of yourself too.
  Em là người con gái xinh tươi và dịu dàng. Em luôn quan tâm và lo ngại cho người khác. Em cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nhé.
See also  6 Cách Tìm Kiếm Gg Bằng Hình Ảnh Trên Iphone Và Android, Tìm Kiếm Bằng Hình Ảnh Trên Google - gg tìm kiếm bằng hình ảnh

 

Lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cho bạn thân

 

Đồng bọn cũng là những người vô cùng trọng yếu phải không nào. Cùng tìm hiểu một số lời chúc sức khỏe giành cho bạn thân nhé: 

 

 • Long time no see you do not look very well. Ι know career is important, but you also need to take care of your health. Don’t let it be too late to regret it.
  Lâu ngày không gặp nhìn bạn có vẻ không khỏe lắm. Tôi biết sự nghiệp trọng yếu nhưng bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình chứ. Không nên để khi hối hận đã muộn mất rồi.
 • See you all one day. Wish everyone α lot of health.
  Hẹn gặp mọi người vào một ngày nào đó. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe nhé.
 • We have been friends for 10 years. You are healthy and happy, then Ι can be happy.
  Tất cả chúng ta đã là bạn được 10 năm rồi. Bạn khỏe mạnh và vui vẻ thì tôi mới có thể vui được.
 • Ι wish nothing more than that our friendship will always be good and our friends will always be healthy.
  Tôi không mong gì hơn là tình bạn của tất cả chúng ta sẽ luôn tốt đẹp và bạn thân luôn mạnh khỏe.
 • Money we can make together, but for your health you have to keep it yourself
  Tiền tất cả chúng ta có thể cùng nhau kiếm nhưng sức khỏe của các bạn thì bạn phải tự mình giữ lấy.
 • Ι will be very sad if you get sick. Don’t be too rude.
  Tôi sẽ rất buồn nếu như bạn bị bệnh. Đừng quá láo lực.
 • Even though we are no longer together, Ι hope you will take care of yourself and live α healthy life
  Dù tất cả chúng ta không còn ở gần nhau nhưng tôi trông mong bạn sẽ tự biết chăm sóc bản thân và sống thật khỏe mạnh nhé.
 • Fortunately, Ι have α soulmate like you. Remember to stay healthy.
  Thật may mắn khi tôi có một người tri kỷ như bạn. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
 • Stay healthy so that in the future we will travel together and enjoy this life.
  Giữ gìn sức khỏe để sau này thảnh thơi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch và tận hưởng cuộc sống này nhé.
 • Ι’ɱ very sad to have to leave everyone for α while. Wish everyone always have good health.
  Tôi rất buồn khi phải tạm xa mọi người một thời gian. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe nhé.
 • To have α healthy body is not difficult. Please pay attention to the living regime to have α healthy body as desired, my friend.
  Để có một thân thể khỏe mạnh không hề khó. Hãy Note chính sách sinh hoạt để có một thân thể khỏe mạnh như muốn nhé bạn của tôi.
 • You can have fun but not for health and fun.
  Bạn có thể vui chơi nhưng không được đánh đổi sức khỏe và những cuộc vui nhé.
 • You want to live α happy life, first you need α healthy body.
  Bạn muốn sống một cuộc sống vui vẻ thì trước tiên bạn cần một thân thể khỏe mạnh đã.

 

Chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cho đồng nghiệp

 

Hãy giành cho đồng nghiệp những người luôn kề vai sát cánh với tất cả chúng ta trong công việc những lời chúc ý nghĩa nhất dưới đây nhé: 

 

 • You always do your job well. Ι hope you have α lot of health to be able to contribute to the company more.
  Bạn luôn hoàn thiện tốt công việc của mình. Tôi hi vọng bạn có thật nhiều sức khỏe để có thể hiến dâng cho công ty tư vấn du học được nhiều hơn nữa.
 • Don’t forget to take time for yourself. When you are healthy you will find that the job is not so hard at all.
  Đừng quên dành thời gian cho bản thân nhé. Khi bạn có sức khỏe bạn sẽ thấy công việc không có gì là vất vả cả.
 • Ι hope you will take good care of yourself to have good health to always get the job done in the most effective way.
  Tôi trông mong anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình để có một sức khỏe tốt để luôn hoàn thiện công việc một cách nhanh nhất.
 • Today you seem tired. Hope you get well soon.
  Trong chị ngày hôm nay có vẻ mệt mỏi. Chúc chị sớm khỏe lại nhé.
 • Sometimes sleeping α little early will help you have α more productive day. Do not be careless with your health like that.
  Đôi lúc ngủ sớm một tí sẽ giúp chị có một ngày làm việc hiệu quả hơn đó. Đừng vô tâm với sức khỏe của mình như vậy chứ.
 • Our health is limited. If you do not know how to use it properly and take care of it, it will be exhausting.
  Sức khỏe của tất cả chúng ta có hạn. Nếu bạn không biết cách sử dụng và chăm sóc một cách hợp lý thì nó sẽ hết sạch.
 • Your work has been pressuring lately, right? You look so lifeless. Take α moment to relax. you can have new ideas for your work. Working hard is α good thing but don’t forget to pay attention to your health.
  Dạo này có vẻ công việc của các bạn rất căng thẳng đúng không? Nhìn bạn thật thiếu sức sống. Chúng ta nên dành một tí thời gian để thư giãn. BIết đâu bạn lại có những ý tưởng mới cho công việc của mình. Làm việc chăm chỉ là điều tốt nhưng đừng quên Note đến sức khỏe của mình nhé.
 • Try to have α balance between work and life to ensure that you have good health.
  Phấn đấu cân đối giữa công việc và cuộc sống để đảm bảo bản thân có một sức khỏe tốt nhé.
 • If your health is exhausted, by the time of harvest you will not have enough strength to receive the fruit. Please take care of yourself. Healthy people are winners.
  Nếu như sức khỏe của các bạn hết sạch thì đến lúc thu hoạch bạn sẽ không còn đủ sức để nhận trái ngọt nữa. Hãy giữ gìn sức khỏe. Người khỏe mạnh mới là người thắng lợi.
 • To be able to get α good job results, you need α body strong enough and alert to handle difficulties.
  Để có thể có được kết quả công việc tốt thì bạn phải có một thân thể đủ khỏe mạnh và tỉnh táo để xử lí những khó khăn. 
 • We try to make α lot of money for ourselves and our loved ones to have α better life, not to receive α real sick body.
  Tất cả chúng ta nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để bản thân và những người thân yêu có cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải để nhận về một thân thể bệnh thật.
See also  Tiếng Trung Sang Tiếng Việt Tự Động Cho Máy Tính - google dịch sang tiếng trung

>>> Có thể bạn quan tâm: học tiếng anh online 1 kèm 1 với người nước ngoài


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài chúc sức khoẻ bằng tiếng anh

Langmaster – Bạn đã hiểu cách thức hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh? [Học tiếng Anh cho người mất gốc #1]

alt

 • Tác giả: Học Tiếng Anh Langmaster
 • Ngày đăng: 2018-11-24
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4166 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ➤ Langmaster Learning System – Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người mới khởi đầu/ mất gốc: http://langmaster.edu.vn/langmaster-learning-system
  ➤ Đăng ký theo dõi kênh Youtube: http://bit.ly/DangKyKenhLangmaster
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Langmaster – Bạn đã hiểu cách thức hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng Anh? [Học tiếng Anh cho người mất gốc 1]
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ➡️ Danh sách video bài học tiếng Anh giao tiếp có ích và thú vị tại học tiếng Anh Langmaster:

  1⃣ Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho người khởi đầu/ mất gốc: https://goo.gl/668kzB
  2⃣ Lộ trình học tiếng Anh giành cho người mất gốc: https://goo.gl/jvsCrU
  3⃣ Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/8m6JrT
  4⃣ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: https://goo.gl/M5BnHv
  5⃣ Học tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày: https://goo.gl/WgfaCW
  6⃣ Từ vựng tiếng Anh theo đề tài thông dụng: https://goo.gl/fcYtFk
  7⃣ Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/upibE5
  8⃣ Thông tin về sách của Langmaster: https://goo.gl/vpFGpU
  ➤ Tham gia cộng đồng thích thú học tiếng Anh: http://bit.ly/CongdongHoctiengAnh
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ➤ Thấu hiểu chính mình để tìm thấy lộ trình, phương pháp học tiếng Anh online phù thống nhất bằng phương án TƯ VẤN CHUYÊN SÂU duy nhất tại LANGMASTER
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  ☎ Comment số smartphone để được tư vấn trực tiếp
  Share để ghi nhớ và học tập!

  HoctiengAnh TiengAnhGiaoTiep Langmaster Học_tiếng_Anh_online

Gửi lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh

 • Tác giả: canhosunwahpearl.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7799 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gửi lời chúc mạnh khỏe bằng tiếng Anh là gì. Hãy cùng canhosunwahpearl.edu.vn phân tích kỹ Gửi lời chúc mạnh khỏe bằng tiếng Anh là gì

Những lời chúc Sức Khỏe tiếng Anh tinh tế, dồi dào động lực

 • Tác giả: haycafe.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7471 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những lời chúc sức khoẻ tiếng Anh tinh tế, ý vị là nguồn động lực dồi dào mạnh mẽ quyết tâm thay đổi trong việc quản lý sức khỏe cá nhân.

Lời chúc tiếng Anh mau hết bệnh

 • Tác giả: saigonvina.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2752 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

60+ lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời kì

 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2217 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tất cả chúng ta có thể dành tặng những lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh giành cho những người thân yêu để cầu mong cho họ có sức khỏe dồi dào và vui vẻ

Tổng hợp những lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh hay & ý nghĩa nhất

 • Tác giả: bachkhoatrithuc.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6953 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thay vì dùng ‘Happy New Year’, ‘Get well soon’ nhàm chán. Hãy sử dụng những lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cực hay và ý nghĩa này nhé

#99 Lời Chúc Sức Khỏe Và Thành Công Bằng Tiếng Anh Hay Nhất!

 • Tác giả: vantaiduongviet.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1543 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thành công chính là mục tiêu mà mọi người luôn nhắm tới, Tất cả chúng ta luôn luôn mong ước rằng lớn lên mình sẽ được thành công, được thăng tiến trong sự nghiệp, để nhất định bản thân, vị trí chính mình trong công việc cũng như trong xã hội, để được người khác ngưỡng mộ và trầm trồ

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: giải trí

By Minnie Trieu

Minnie Trieu là người sáng lập website jetstarour.vn – Trang chia sẻ những thông tin về du lịch như khách sạn, các khu du lịch mới nổi hàng đầu Việt Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của đại học Đại học Thành Công – Đài Loan từ năm 2017, Minnie Trieu chuyên nghiên cứu các chủ đề du lịch, ẩm thực, blog, và các tin tức giải trí thú vị trong và ngoài nước...Xem thêm > Minnie Trieu