Xem tuổi mở hàng năm Tân Sửu cho người tuổi Mậu Tuất – gia chủ tuổi sửu chọn người xông đất 2021

hướng dẫn cách chọn tuổi xông nhà, chọn tuổi xông đất đầu xuân năm mới 2021 cho gia chủ tuổi mậu tuất, cách chọn người có tuổi phù hợp với gia chủ tuổi mậu tuất để gia chủ làm ăn được phát đạt, nhiều tài, nhiều lộc trong năm 2021

Bạn đang xem: gia chủ tuổi sửu chọn người xông đất 2021

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho người tuổi Mậu Tuất 1958

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mậu Tuất 1958

Tuổi của Gia chủ: Mậu Tuất

Năm sinh : 1958

Mệnh: Bình Địa Mộc

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Việc xông đất vào đầu năm không chỉ là một tục lệ lâu đời mà đó đang là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam. Theo như ông cha ta khi chọn tuổi xông nhà năm 2021 thì tất cả chúng ta nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của Gia chủ đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng nên tương sinh với người xông nhà cho gia chủ.

Ngoài những yếu tố trên, người được chọn để xông đất đầu năm Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất nên thỏa mãn các tiêu chuẩn: có đạo đức nghiêm chỉnh, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, Công việc làm ăn đang trên đà tăng trưởng thì càng tốt. Gia chủ tuổi Mậu Tuất nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến xông nhà cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để không mang lại vận xui cho gia đình người khác. Cũng vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu xuân năm mới vì tục ngữ có câu “sinh dữ, tử lành”.

Ι. Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Mậu Tuất năm Tân Sửu 2021.

Gia chủ tuổi Mậu Tuất 1958 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

II.Phân tích cụ thể cách chọn tuổi xông nhà năm mới Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất 1958

1. Tuổi Mậu Tý (Sinh năm 1948)

Mệnh: Tích Lịch Hỏa (Lửa Sấm Sét)

Tuổi Mậu Tý có ngũ hành là Tích Lịch Hỏa tương phù hợp với Bình Địa Mộc của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tý, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Tý nhị phù hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm: 10/12 – Rất Tốt

2. Tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)

Mệnh: Lư Trung Hỏa (Lửa Trong Lò)

Tuổi Bính Dần có ngũ hành là Lư Trung Hỏa tương phù hợp với Bình Địa Mộc của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương sinh với Mậu của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dần tam phù hợp với Tuất của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp thuận được.

→Tổng điểm: 9/12 – Tốt

3. Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978)

Mệnh: Thiên Thượng Hỏa (Lửa Trên Trời)

Tuổi Mậu Ngọ có ngũ hành là Thiên Thượng Hỏa tương phù hợp với Bình Địa Mộc của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Ngọ tam phù hợp với Tuất của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Ngọ tương hại với Sửu của năm Tân Sửu, Không tốt.

→Tổng điểm: 9/12 – Tốt

4. Tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957)

Mệnh: Sơn Hạ Hỏa (Lửa Trên Núi)

Tuổi Đinh Dậu có ngũ hành là Sơn Hạ Hỏa tương phù hợp với Bình Địa Mộc của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Đinh tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Đinh tương sinh với Mậu của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam phù hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm: 9/12 – Tốt

5. Tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949)

Mệnh: Tích Lịch Hỏa (Lửa Sấm Sét)

Tuổi Kỷ Sửu có ngũ hành là Tích Lịch Hỏa tương phù hợp với Bình Địa Mộc của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp thuận được.

→Tổng điểm: 9/12 – Tốt

6. Tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956)

Mệnh: Sơn Hạ Hỏa (Lửa Trên Núi)

Tuổi Bính Thân có ngũ hành là Sơn Hạ Hỏa tương phù hợp với Bình Địa Mộc của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương sinh với Mậu của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp thuận được.

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

7. Tuổi Kỷ Mùi (Sinh năm 1979)

Mệnh: Thiên Thượng Hỏa (Lửa Trên Trời)

Tuổi Kỷ Mùi có ngũ hành là Thiên Thượng Hỏa tương phù hợp với Bình Địa Mộc của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Mùi không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Mùi tứ hành xung với Sửu của năm Tân Sửu, Không tốt.

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

8. Tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 2001)

Mệnh: Bạch Lạp Kim (Vàng Sáp Ong)

Tuổi Tân Tỵ có ngũ hành là Bạch Lạp Kim tương khắc với Bình Địa Mộc của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Không tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Chấp thuận được.

Thiên can của người xông nhà là Tân tương phù hợp với Mậu của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ tuổi Mậu Tuất, Chấp thuận được.

Địa chi của người xông nhà là Tỵ tam phù hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

→Tổng điểm: 8/12 – Tốt

III. Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Mậu Tuất 1958

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Tuất khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Giáp Thân (Sinh năm 2004)

– Ất Mùi (Sinh năm 1955)

– Ất Mão (Sinh năm 1975)

– Ất Sửu (Sinh năm 1985)

– Giáp Tý (Sinh năm 1984)

Xem thêm các nội dung khác

Vui lòng bấm LIKE và chia sẻ để ủng hộ E Phong Thủy. Ah nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc vui lòng để lại comment ở phía dưới, hoặc giao lưu với chúng tôi tại fanpage. Admin cùng các Chuyên Viên phong thủy sẽ trợ giúp bạn ngay khi có thể. Chúc bạn một ngày may mắn và vui vẻ!

Gửi comment của các bạn tại đây

Xem nhiều nhất


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài gia chủ tuổi sửu chọn người xông đất 2021

Chọn Tuổi Xông Đất Xông Nhà Năm 2022 Nhâm Dần Cho Gia Chủ Tuổi Tân Sửu 1961

alt

 • Tác giả: Tử Vi Khoa Học
 • Ngày đăng: 2021-11-26
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9532 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chọn Tuổi Xông Đất Xông Nhà Năm 2022 Nhâm Dần Cho Gia Chủ Tuổi Tân Sửu 1961
  Chọn Tuổi Xông Đất Xông Nhà Năm 2022 Nhâm Dần Cho Gia Chủ Tuổi Tân Sửu 1961

  https://youtu.be/hIGklLUpWHA

  tuvikhoahoc
  tuvi
  phongthuy
  Tử Vi Khoa Học là kênh Youtube chuyên phân phối những thông tin về tử vi, phong thủy và các vấn đề tâm linh trong cuộc sống.
  Từ đó giúp quý khán giả có thêm những hiểu biết để vận dụng trong cuộc sống cũng như công việc, tránh các điều xấu, đón vận cát lành.
  Kính chúc quý vị vạn sự may mắn, bình an!

Tết Tân Sửu 2021: Gia chủ chọn tuổi nào xông đất để may mắn cả năm?

 • Tác giả: ngayday.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6756 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lựa chọn người đến xông đất đầu năm, cũng như kiêng kỵ các tuổi xông đất nào là việc rất trọng yếu với gia chủ. Vậy năm Tân Sửu, chọn tuổi nào, giờ nào xông nhà để may mắn cả năm?

Tuổi xông đất, xông nhà thích hợp cho người tuổi Thìn năm Tân Sửu 2021

 • Tác giả: 2sao.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7182 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng xem trong năm mới Tân Sửu 2021, tuổi Thìn chọn người xông nhà là người nào thì may mắn?

Gia chủ tuổi Sửu chọn người xông đất, xông nhà năm 2021 tuổi nào hợp?

 • Tác giả: kthn.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2156 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tuổi nào hợp xông đất đầu năm 2021? Note gì khi xông đất?

 • Tác giả: jamja.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1969 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xông đất là phong tục truyền thống với muốn cầu mong năm mới đón tài lộc, vượng khí và may mắn. Tuổi nào xông đất đầu năm 2021? Nên Note gì khi xông đất? Người xông đất là gì? Thời điểm trước nhất của năm mới, người trước nhất bước chân vào nhà bạn là người xông đất. Đây được ví như sứ giả mang đến may mắn hay xui xẻo đến với gia đình trong năm mới. Để cầu mong may mắn, tài lộc, gia chủ nên lựa chọn người thích hợp mệnh và tuổi của mình khi xông đất. Những người được mời xông đất sẽ dựa vào sự thành đạt, tài đức và sức khỏe để phán đoán vận hạn của ia đình trong năm mới. Phong tục xông nhà đầu năm là gì? Xông đất là phong tục có từ lâu đời bởi người Á Đông tin rằng người trước nhất đến gia đình mình trong năm mới sẽ giúp mang đến tài lộc, vượng khí. Cũng chính vì vậy mà việc lựa chọn người xông đất có ý nghĩa trọng yếu. Chúng ta nên nhờ những người có tính tình vui vẻ, hòa đồng, đạo đức tốt và thành công trong công việc. Nhờ này mà gia chủ sẽ có ngày mùng 1 thuận lợi, may mắn và cả năm đón được vượng khí tốt. Vấn đề cần biết khi xông đất đầu năm 2021 Nếu muốn tìm người xông đất thích hợp, mang đến may mắn cho gia đình, gia chủ nên tìm đến những người hợp tuổi và mệnh của mình. – Chọn người hợp Mệnh Theo như tư tưởng, tuổi người xông đất thì Ngũ hành, Thiên can, Địa chỉ phải phù hợp với gia chủ, Ngoài ra, Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của năm xông đất cũng phải tương sinh với người được nhờ để xông nhà của gia chủ. Trường hợp, tuổi người xông nhà xung khắc với tuổi của gia chủ hay năm tiến hành xông nhà sẽ gây xui xẻo, hạn chế đường tài vận của gia chủ. Đồng thời, Chuyên Viên cũng khuyên chúng ta nên chọn người có đạo đức, tính tình vui vẻ, thành đạt, mạnh khỏe và hạnh phúc. – Nhà có tang được xông đất không? Với người trong nhà có tang thì tuyệt đối tránh đi xông đất, thậm chí nhiều vùng miền còn không đi chúc tết nếu gia đình có tang. Tư tưởng cho rằng, nhà có tang có thể mang đến xui xẻo, xui xẻo cho gia đình khác. Đồng thời, người đang chịu tang cũng không nên đến mừng tuổi những người khác vào dịp đầu xuân năm mới. – Màu sắc quần áo khi xông đất Việc lựa chọn trang phục đi chơi tết nên Note về màu sắc và mẫu mã quần áo. Bạn đi xông đất cũng nên Note những điều này. Chuyên Viên khuyên bạn ăn mặc những màu tươi sáng, hạn chế mặc áo đen hoặc cả bộ đen đi xông đất. Chọn người xông nhà phù phù hợp với gia chủ Để chọn được người xông đất đầu năm 2021 gia chủ có thể tham khảo cụ thể dưới đây: – Xem tuổi xông nhà đất theo 12 con Giáp Chủ nhà tuổi Tý: Thì chọn người tuổi Thân, Thìn (Tam hợp), Tuổi Sửu (Nhị hợp). Chủ nhà tuổi Sửu: Thì chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý. Chủ nhà tuổi Dần: Thì chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Chủ nhà tuổi Mão: Thì chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất. Chủ nhà tuổi Thìn: Thì chọn tuổi Tý, Thân, Dậu. Chủ nhà tuổi Tỵ: Thì chọn tuổi Sửu, Dậu, Thân. Chủ nhà tuổi Ngọ: Thì chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi. Chủ nhà tuổi Mùi: Thì chọn tuổi Mẹo, Hợi, Ngọ. Chủ nhà tuổi Thân: Thì chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ. Chủ nhà tuổi Dậu: Thì chọn tuổi Sửu, Tỵ, Thìn. Chủ nhà tuổi Tuất: Thì chọn tuổi Dần, Ngọ, Mẹo. Chủ nhà tuổi Hợi: Thì chọn tuổi Mẹo, Mùi, Dần. – Chọn người xông đất đầu năm hợp mệnh Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim. Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc. Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ. Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả. Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ Với những thông tin này trông mong có thể giúp bạn tìm được tuổi xông đất đầu năm 2021 thích hợp giúp cầu mong may mắn và tài lộc tới với gia đình.

Tuổi Xông Đất 2021 cho gia chủ tuổi Quý Sửu – Xông nhà 2021

 • Tác giả: lichngaytot.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3297 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuổi Xông đất 2021, chọn tuổi xông nhà 2021 hợp mệnh Gia chủ Quý Sửu mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Chọn người xông đất theo Ngũ hành,Can Chi

Tân Sửu 2021: Chọn tuổi nào xông đất để gia chủ “hứng trọn tài lộc”?

 • Tác giả: diendandoanhnghiep.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8841 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người xông đất được xem là người đại diện mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ, do đó theo tư tưởng và phong tục thượng cổ, Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của người đó phải phù phù hợp với gia chủ.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: giải trí