Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – thử nói về hạnh phúc

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

Bạn đang xem: thử nói về hạnh phúc

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 5

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 4

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 3

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 2

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 1

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 1

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

Bạn đang xem: Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Ngữ Văn 10

(Thử nói về hạnh phúc – Thanh Thảo, Từ một đến một trăm, NXB Tác phẩm mới, 1984)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác nhận thể thơ của văn bản trên.

Câu 2 (1,0 điểm). Nêu ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

Câu 3 (0,5 điểm). Anh/chị hiểu như vậy nào về 3 dòng thơ cuối:

Câu 4 (1,0 điểm). Thông điệp mà anh/chị tâm đắc nhất qua văn bản. Nêu rõ lí do vì sao chọn thông điệp đó.

Trả lời:

Câu 1: Thể thơ: Tự do.

Câu 2: 

Biện pháp tu từ:

Liệt kê “đất nước là nhịp tim… là một làn mây mỏng… là một giọng nữ cao…”

Tác dụng: tạo âm hưởng, xúc cảm về tình yêu quốc gia; trổ tài rõ hình ảnh quốc gia vô cùng thân thiện.

Câu 3: 

Học viên có thể trả lời theo cách hiểu của mình, sau đây là gợi ý:

– Quốc gia gắn bó mật thiết, không thể tách rời khỏi mỗi nhân loại.

– Trổ tài trí não hi sinh vì quốc gia của thế hệ trẻ.

Câu 4: 

Học viên có thể trả lời theo tư duy, quan niệm của mình, sau đây là gợi ý:

– Thông điệp tâm đắc nhất: Ai cũng một lần chết nhưng đừng chết vì hư danh, vật chất hay những ảo mộng tầm thường…

– Lý giải:

+ Thông điệp nhất định một lý tưởng sống cao đẹp, có ý nghĩa.

+ Trổ tài trí não dũng cảm; quan niệm sống tốt đẹp của người trẻ.

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 2

Đọc đoạn trích:

 (Thử nói về hạnh phúc, Thanh Thảo, 1972)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Trong đoạn trích, hoàn cảnh kịch liệt của quốc gia được tác giả trổ tài thông qua những hình ảnh nào?

Câu 3. Anh/ chị hiểu như vậy nào về nội dung những dòng thơ sau:

Câu 4. Theo anh/chị, giữa hạnh phúc… cho tôi và hạnh phúc…cho quốc gia, điều gì trọng yếu hơn? Vì sao?

Trả lời:

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ: Tự do

Câu 2. Trong đoạn trích, hoàn cảnh kịch liệt của quốc gia được tác giả trổ tài thông qua những hình ảnh: “chén cơm ăn mắm ruốc”, “giấc ngủ bị cắt ngang cắt dọc”, “những nắm đất mọc theo đường hành quân”.

Câu 3.Trình bày:

– Trổ tài sự hi sinh, dâng hiến tuổi thanh xuân cho quốc gia của những người lính trẻ. Họ “nằm xuống” để quốc gia vươn lên khi tâm hồn vẫn hồn nhiên, vô tư, trong sáng và đầy mơ mộng..

– Bộc lộ niềm trân trọng, tự hào xen lẫn tiếc thương của nhà thơ giành riêng cho thế hệ mình trong những năm chống Mĩ đầy ác liệt.

– Nêu rõ sự lựa chọn của chính mình, trả lời thắc mắc hạnh phúc nào thực sự trọng yếu với chính mình.

– Trình bày được cách hiểu của chính mình về tư tưởng hạnh phúc đã lựa chọn.

–  Lí giải hợp lí, thuyết phục chủ kiến của mình.

Câu 4.

* Nếu lựa chọn hạnh phúc …cho tôi:

– Hạnh phúc… cho tôi là sự tự ý thức sâu sắc về hạnh phúc của chính mình, là sự lựa chọn đặt hạnh phúc riêng tư cá nhân lên trên hạnh phúc chung.

– Nhất định sự lựa chọn coi trọng hạnh phúc cá nhân là một tư tưởng sống sâu sắc. Bởi lẽ, đời người ngắn ngủi, hữu hạn nên tất cả chúng ta cần trân trọng những khoảnh khắc phút giây được sống để làm cho chính mình hạnh phúc. Hơn nữa khi bản thân ta hạnh phúc, ta sẽ làm cho những người xung quanh ta hạnh phúc, ta sẽ góp sức làm ra hạnh phúc cho mọi người, hạnh phúc cho quốc gia.

* Nếu lựa chọn hạnh phúc cho quốc gia:

– Hạnh phúc …cho quốc gia là sự tự ý thức sâu sắc về hạnh phúc của quê hương quốc gia, là sự lựa chọn đặt hạnh phúc chung, hạnh phúc lớn của dân tộc lên trên hạnh phúc riêng tư cá nhân.

– Nhất định sự lựa chọn hạnh phúc cho quốc gia là một tư tưởng sống đẹp. Bởi lẽ, sự lựa chọn ấy trổ tài một lí tưởng sống cao thượng, sẵn sàng hiến dâng cho quê hương quốc gia. Và khi có được lí tưởng ấy, mỗi người sẽ coi việc tự nguyện hi sinh cho tổ quốc là niềm hạnh phúc và giá trị sống của chính mình.

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 3

(Thử nói về hạnh phúc, Thanh Thảo, 1972)                                     

 Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Trong đoạn trích, hoàn cảnh kịch liệt của quốc gia được tác giả trổ tài thông qua những hình ảnh nào?

Câu 3. Anh/Chị hiểu như vậy nào về nội dung của những câu thơ sau:                             

Câu 4. Theo anh/chị, giữa hạnh phúc…cho tôi và hạnh phúc…cho tất cả chúng ta, điều gì trọng yếu hơn? Vì sao?

Trả lời:

Câu 1:

– Đoạn trích trên được viết theo thể thơ: Tự do

Câu 2:

– Trong đoạn trích, hoàn cảnh kịch liệt của quốc gia được tác giả trổ tài thông qua những hình ảnh: “chén cơm ăn mắm ruốc”, “giấc ngủ bị cắt ngang cắt dọc”, “những nắm đất mọc theo đường hành quân”.

Câu 3:

– Sáu câu thơ trổ tài sự hi sinh, dâng hiến tuổi thanh xuân cho quốc gia của những người lính trẻ. Họ “nằm xuống” để quốc gia vươn lên khi tâm hồn vẫn hồn nhiên, vô tư, trong sáng và đầy mơ mộng.

– Bộc lộ niềm trân trọng, tự hào xen lẫn tiếc thương của nhà thơ giành riêng cho thế hệ mình trong những năm chống Mĩ đầy ác liệt.

Câu 4:

– Nêu rõ sự lựa chọn của chính mình, trả lời thắc mắc hạnh phúc nào thực sự trọng yếu với chính mình.

– Trình bày được cách hiểu của chính mình về tư tưởng hạnh phúc đã lựa chọn.

–  Lí giải hợp lí, thuyết phục chủ kiến của mình.

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 4

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

”(Thử nói về hạnh phúc – Thanh Thảo, Từ một đến một trăm, NXB Tác phẩm mới, 1984)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác nhận thể thơ của văn bản trên.

Câu 2 (1,0 điểm). Nêu ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

Câu 3 (0,5 điểm). Anh/chị hiểu như vậy nào về 3 dòng thơ cuối:quốc gia đẹp rộng lớn quốc gia thấm tự nhiên đến tận cùng máu thịt chỉ riêng cho Người, chúng tôi dám chết

Câu 4 (1,0 điểm). Thông điệp mà anh/chị tâm đắc nhất qua văn bản. Nêu rõ lí do vì sao chọn thông điệp đó

Trả lời:

Câu 1: Thể thơ: Tự do.

Câu 2: Biện pháp tu từ:Liệt kê “đất nước là nhịp tim… là một làn mây mỏng… là một giọng nữ cao…”Tác dụng: tạo âm hưởng, xúc cảm về tình yêu quốc gia; trổ tài rõ hình ảnh quốc gia vô cùng thân thiện.

Câu 3: Học viên có thể trả lời theo cách hiểu của mình, sau đây là gợi ý:

– Quốc gia gắn bó mật thiết, không thể tách rời khỏi mỗi nhân loại.

– Trổ tài trí não hi sinh vì quốc gia của thế hệ trẻ.

Câu 4: Học viên có thể trả lời theo tư duy, quan niệm của mình, sau đây là gợi ý:

– Thông điệp tâm đắc nhất: Ai cũng một lần chết nhưng đừng chết vì hư danh, vật chất hay những ảo mộng tầm thường…

– Lý giải:

+ Thông điệp nhất định một lý tưởng sống cao đẹp, có ý nghĩa.

+ Trổ tài trí não dũng cảm; quan niệm sống tốt đẹp của người trẻ.

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc – Đề 5

Đọc văn bản sau và trả lời thắc mắc:

(Trích “Thử nói về hạnh phúc” – Thanh Thảo)

Câu 1: Xác nhận thể thơ của đoạn trích trên?

Câu 2: Hãy nêu ra những khó khăn của quốc gia “trong hồi khốc liệt” được nhắc đến trong đoạn trích trên?

Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ chủ đạo trong những dòng thơ sau:

Câu 4: Anh /chị có tán thành với quan niệm “Những tình yêu thật thường không ồn ào” không? Vì sao?

Đăng bởi: THPT Ninh Châu

Thể loại: Lớp 10,Ngữ Văn 10


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài thử nói về hạnh phúc

Hạnh phúc là gì? Những câu nói hay về hạnh phúc

alt

 • Tác giả: Khỏe Mới Vui
 • Ngày đăng: 2020-02-15
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8591 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để tất cả chúng ta có cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày? Mời bạn cùng xem video để tham khảo những câu nói hay về hạnh phúc. Chúc bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và có thật nhiều hạnh phúc mỗi ngày nha!
  ==================================
  Mời các bạn xem những clip hay và ý nghĩa:

  🍀. Quản Lý Thời Gian Giúp Cuộc Sống Trọn Vẹn, Thành Công và Hạnh Phúc Hơn: https://www.youtube.com/watch?v=tDAw3aneADY&t=1s

  🎀. Vì Sao Muốn Hạnh Phúc và Thành Công cần phải có Tư Duy Tích Cực: https://www.youtube.com/watch?v=i7DbAj7-WKw&t=24s

  🌟. 8 Cấp Độ Năng Lượng Tiêu Cực Ảnh Hưởng Xấu Tới Sức Khỏe Của Chúng Ta Như Thế Nào?: https://www.youtube.com/watch?v=gz0nxqoTnOA&t=864s

  🌸. 9 Cấp Độ Năng Lượng Tích Cực Của Con Người: https://www.youtube.com/watch?v=UDZtBZVp8Ic&t=1142s

  💖 30 Câu Danh Ngôn về Thành Công và Hạnh Phúc: https://www.youtube.com/watch?v=ipzLDlQpdM0&t=97s

  🏡. 12 Câu Danh Ngôn Hay Về Nuôi Dạy Trẻ Em: https://www.youtube.com/watch?v=bTawh64Khvw

  💖Cảm ơn các bạn đã đón xem và chia sẻ những clip ý nghĩa này!

  🍀Chúc các bạn và gia đình luôn bình an và hạnh phúc!
  ===========
  https://happyphuong.blogspot.com

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc

 • Tác giả: cungdaythang.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6319 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có phải bạn đang tìm kiếm đề tài về => Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc phải ko Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu về

Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc

 • Tác giả: dongdo.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8244 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

Thử Nói Về Hạnh Phúc

 • Tác giả: isach.info
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6797 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thơ – Thử Nói Về Hạnh Phúc – Thanh Thảo

Thử bàn về hạnh phúc

 • Tác giả: hoc247.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3493 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Thắc mắc Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc thi THPT 2022

 • Tác giả: toptailieu.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8073 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp Thắc mắc Đọc hiểu Thử nói về hạnh phúc thi THPT 2022 hay nhất. Loạt đề đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi chính thức qua các năm.

Bài thơ: THỬ NÓI VỀ HẠNH PHÚC (Thanh Thảo)

 • Tác giả: trichdanhay.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5680 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: THỬ NÓI VỀ HẠNH PHÚC (Thanh Thảo) Ι Nửa đêm tôi choàng dậy tiếng bom hú rất gần ba đợt B52 Đường hầm của tôi ngày không nắng mặt trời đêm không ánh sao những

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: giải trí